แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561
ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

เมื่อได้พาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA แล้ว
สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และเดินทางได้ทั่วประเทศไทย

แรงงานที่มีบัตรชมพูคือแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันชั่วคราว
แต่เมื่อทำพาสปอร์ตแล้วจะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย
ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

 

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-397
094-4015-031
LINE ID: @treasurygroup

ต่อบัตรไม่ทัน ทำ MOU

พม่าทำพาสปอร์ต ทำงาน วีซ่า ใบอนุญาต

พม่าทำพาสปอร์ต ทำงาน วีซ่า ใบอนุญาต

ลาว กัมพูชา ทำงานถูกกฎหมาย

ลาว กัมพูชา ทำงานถูกกฎหมาย

 

รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
ต่อบัตรชมพู หมดเขตแล้ว
แต่ไม่ต้องกลัวสามารถทำให้ถูกต้องได้โดยการยื่นเรื่องนำเข้าแรงงาน MOU
ทั้ง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-397
094-4015-031
LINE ID: @treasurygroup

รับบริการต่อบัตรสีชมพูสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

เริ่ม 1 เมษายน 2559 ถึง 29 กรกฎาคม 2559

แรงงานที่บัตรสีชมพูหาย หรือ นายจ้างไม่ตรงกับที่ทำงานจริง ก็สามารถทำได้

การต่ออายุ กลุ่มขึ้นทะเบียนบัตรสีชมพู ปี 59

แรงงานต่างด้าวต่อบัตรชมพู

กลุ่มที่สามารถทำบัตรชมพูได้คือ

 1. กลุ่มที่มีบัตรชมพูหมดอายุ 31 มีนาคม 2558
 2. กลุ่มที่มีบัตรชมพูหมดอายุ 31 มีนาคม 2559
 3. กลุ่มที่มีพาสปอร์ตแล้วอยู่ครบ 4 ปี
 4. กลุ่มที่มีพาสปอร์ตแล้วอยู่ครบ 6 ปี

ยกเว้น กลุ่มแรงงานนำเข้า แรงงานประมง และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

โดยเมื่อต่ออายุแล้วสามารถอยู่ได้ถึง 31 มีนาคม 2561 และต้องดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (Passport) ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดผ่อนผัน

ขั้นตอนการต่ออายุบัตรสีชมพู

 1. นัดคิวเพื่อตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตามที่รัฐบาลกำหนด
 2. แรงงานไปตรวจสุขภาพตามวันที่โรงพยาบาลนัด
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
 4. นำผลการตรวจและใบเสร็จค่าใบอนุญาตทำงานไปยื่นที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว เพื่อถ่ายรูปทำบัตรใหม่

ได้อนุญาตทำงาน  2  ปี  ประกันสุขภาพ..รักษาฟรี..  2 ปี  ได้บัตรชมพู 1 ใบ

เอกสารที่ต้องใช้ ทั้งหมด 3 ชุด

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง และ ทะเบียนบ้านนายจ้าง
 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน และ ทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน(กรณีนายจ้างไม่ใช่เจ้าบ้าน)
 3. สำเนาบัตรชมพู หรือ พาสปอร์ต ทร.38 คนงาน
 4. รูปถ่ายคนงาน 1นิ้วครึ่ง 4รูป

สอบถามเพิ่มเติม/รับบริการ 029502128 029502129  0942394919

0801683555 0801683666 0891148888 0863463733(Cambodia) 0971600397(Myanmar) 0944015031(Myanmar) LINE ID: @treasurygroup

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป
เอกสารที่จะได้รับ พาสปอร์ต (Passport)  วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa) และ ใบอนุญาตทำงาน 1 – 2 ปี (Work Permit)
สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี

สัญชาติพม่า

พม่าทำพาสปอร์ต ทำงาน วีซ่า ใบอนุญาต

พม่าทำพาสปอร์ต ทำงาน วีซ่า ใบอนุญาต

Myanmar passport หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 5 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 5 ชุด

3.ใบโควตา 5 ชุด

4.รูปถ่าย 1. ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน 3. ที่พักคนงาน

5.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน

1.บัตรประชาชนตัวจริง

2.ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. รูปถ่าย 2นิ้ว 6รูป

 

สัญชาติ ลาว และ กัมพูชา

ลาว กัมพูชา ทำงานถูกกฎหมาย

ลาว กัมพูชา ทำงานถูกกฎหมาย

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOUปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

ขั้นตอนการ MOU นำเข้าแรงงาน กัมพูชา ลาว ที่มีพาสปอร์ตเข้ามาแต่ยังไม่มีวีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนการ MOU นำเข้าแรงงาน กัมพูชา ลาว ที่มีพาสปอร์ตเข้ามาแต่ยังไม่มีวีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 5 ชุด
 3. ใบโควตา 5 ชุด
 4. แผนที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน

1.บัตรประชาชนตัวจริง

2.ทะเบียนบ้านตัวจริง

3. รูปถ่าย 2นิ้ว 6รูป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

029502128

029502129

0801683555 (Thai)

0801683666(Thai)

0891148888(Thai)

0863463733(Cambodia)

0971600397(Myanmar)

0944015031(Myanmar)
LINE ID: @treasurygroup

 

เราคือบริษัทที่ให้บริการเอกสารของแรงงานต่างด้าว

ที่ทำให้คนงานต่างด้าวเป็นคนถูกกฎหมาย

ด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจ

เพราะเราอยากให้คนไทยจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

ยื่นพิสูจน์สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ด่วน!! ทำไม่ทันถูกส่งกลับประเทศ

ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์สัญชาติ-ตรวจสัญชาติ

ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์สัญชาติ-ตรวจสัญชาติ

 

พม่า ลาว กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนต่อบัตรสีชมพูแล้ว หมดอายุ 31 มีนาคม 2559 จะอยู่ทำงานต่อ ดำเนินการทำหนังสือเดินทาง(Passport) จากประเทศต้นทาง ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย

โดยมีเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ข้อมูลกรอกแบบฟอร์มและนำส่งสถานทูตพม่า ลาว กัมพูชา เพื่อตรวจสอบสัญชาติ และพาไปทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ปรับสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย

 

ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

 

สำหรับนายจ้างที่พาคนงานไปถ่ายรูปทำพาสปอร์ตแล้วแต่ยังไม่ครบขั้นตอน
ทางบริษัทมีบริการไปรับเล่มเพื่อตรวจลงตรา วีซ่า และขออนุญาตทำงานให้

Cambodia passport Myanmar passportพาสปอร์ตลาว

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.   สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน นายจ้าง จำนวน 4 ชุด

2.   สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 4 ชุด

3.   ใบโควตาการจ้างงาน จำนวน 4 ใบ

เอกสารลูกจ้าง

 1. บัตรสีชมพู
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 6 ใบ (ทางเรามีบริการถ่ายรูปให้ฟรี)
 3. เอกสาร ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จากประเทศต้นทาง (ถ้าไม่มีสามารถเดินทางกลับทำแล้วนำกลับมายื่นทำพาสปอร์ตได้)

 

UPDATE ! 15-2-2559

สถานการณ์แรงงานต่างด้าว กลุ่มขึ้นทะเบียนบัตรสีชมพู

สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

 1. แรงงานพี่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและ ได้รับพาสปอร์ตแล้ว ลงตราวีซ่าถึงวันที่ 31 มีนาคม 59 และยื่นคำขอที่จัดหางานเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย (ตามที่รัฐกำหนด) โดยกลุ่มนี้ สามารถยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่ออยู่ทำงานต่อได้ล่วงหน้า 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 59 เป็นต้นไป (ถ้าเกินกำหนด 31 มีนาคม 59 จะเสียค่าปรับวีซ่าวันละ 500 บาท)
 2. แรงงานที่ยื่นเรื่องพิสูจน์สัญชาติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับพาสปอร์ต จะมีกลุ่มแรงงานพม่าและกัมพูชา ที่เรื่องการทำเล่มพาสปอร์ตได้ล่าช้า จะมีการเปิดให้เฉพาะกลุ่มนี้สามารถต่อบัตรสีชมพู เพื่อทำงานในประเทศไทยต่อไปได้ โดยขั้นตอนการต่อบัตรจะต้องรอการแจ้งอีกครั้ง
 3. แรงงานที่มีบัตรชมพูและยังไม่ได้ทำอะไรเลย ต้องรีบยื่นเรื่องพิสูจน์สัญชาติโดยด่วน เพื่อเก็บหลักฐานการยื่นเรื่องไว้ใช้ในการต่อบัตรสีชมพู ถ้าไม่ยื่นเรื่องพิสูจน์สัญชาติจะไม่สามารถต่อบัตรสีชมพูได้ และจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศอย่างเดียว หากต้องการเข้ามาทำงานใหม่จะต้องทำเรื่องนำเข้าแรงงาน MOU ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการต่อบัตร

 

เปิดทำแล้ว การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

บริการรับทำเอกสารให้กับแรงงานเวียดนามการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

โดยได้จะรับเอกสารดังนี้

 1. อนุญาตให้ทำงานเป็นเวลา 1 ปี
 2. วีซ่า 1 ปี
 3. ตรวจสุขภาพ พร้อมประกันสุขภาพ 1 ปี

 

เงื่อนไขแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ที่สามารถขอ วีซ่า และอนุญาตทำงานได้

 1. มีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง
 2. เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้าย (วีซ่าท่องเที่ยวหรืออื่นๆ) ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2558
 3. วีซ่าต้องหมดอายุแล้ว
 4. ต้องมีนายจ้าง

 

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราวเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง

 1. สำนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 3. ใบโควตา
 4. หนังสือเดินทาง (Passport) คนงาน
 5. รูปถ่ายคนงาน 6รูป
 6. แผนที่ ที่ทำงาน

 

เฉพาะ ในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมงทะเลและร้านอาหาร

ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด (1-30 ธันวาคม 2558)

ขั้นตอนใช้เวลาเดินเรื่องประมาน 14 วัน 

เท่ากับนายจ้างลูกจ้างต้องยื่นเรื่องก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงจะดำเนินการได้ทันกำหนด

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ปี แล้ว(อยู่ครบ6ปี)

“ต้องกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่พม่า และดำเนินการโดยวิธีการนำเข้าแรงงานตามข้อตกลง MOU”

พม่าทำพาสปอร์ต ทำงาน วีซ่า ใบอนุญาต

พม่าครบ 6 ปี

 

ตามที่มีความเห็นชอบให้นายจ้างยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี โดยใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมต่ออายุเพิ่มอีก 2 ปี นั้นเมื่อครบกำหนด 6 ปี

ทางกระทรวงแรงงานยังไม่มีการประกาศให้ต่ออายุการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้

 

โดยขณะนี้แรงงานที่ต้องการอยู่ทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติพม่าตามข้อตกลง MOU

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ยื่นเรื่องขอนำเข้าแรงงานกับ  จัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน และสถานทูตพม่า

2.ลูกจ้างกลับพม่าเพื่อนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านติดต่อทำหนังสือเดินทางเล่มสากลอายุ 5 ปี (Passport Inter)

3.ไปเซ็นสัญญาตกลงจ้างงาน ณ ประเทศพม่า

4.นำบัญชีรายชื่อกลับมาเพื่อยื่นกรมการจัดหางาน

5.เมื่อกรมการจัดหางานและ ตรวจคนเข้าเมือง อนุมัติ เดินทางไปรับคนงาน และทำ วีซ่า (VISA) อายุ 2 ปี

6.ลูกจ้างเข้ามาแล้วทำการตรวจสุขภาพ

7.นำผลการตรวจพร้อม หนังสือเดินทาง วีซ่า และใบรับรองแพทย์ ยื่น ขอใบอนุญาตทำงาน 1 หรือ 2 ปี

โดยแรงงานจะสามารถอยู่ทำงานได้อีก 4 ปี

ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด45-60วัน

 

ควรติดต่อทำก่อนวีซ่าหมดอย่างน้อย 90 วัน

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด

3.ใบโควตา 3 ชุด

4.รูปถ่าย 1. ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน 3. ที่พักคนงาน

5.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

 

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน

1.บัตรประชาชน

2.ทะเบียนบ้าน

3.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน

4.พาสปอร์ตเล่มเดิม

แรงงานสัญชาติลาว และ กัมพูชา ที่ทำวีซ่าท่องเที่ยว

ลาว กัมพูชา ทำงานถูกกฎหมาย

ลาว กัมพูชา ทำงานถูกกฎหมาย

มีความต้องการเปลี่ยนเป็น
วีซ่าทำงาน 2 ปี และ ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี

ពលករកម្ពុជានិងឡាវដែលត្រូវទៅតវីសារាល់ខែ
ឬ2ខែម្តងគឺដោយសារចូលមកថៃជាលក្ខណះ
វីសាដើរលេងពួកគាត់ទាំងអស់បើធ្វើការគឺខុសច្បាប់
ទាំងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់រួមទាំងថៅកែគាត់ផងដែរ។
លក្ខណះនៃការខុសច្បាប់និងទោសដែលទាក់ទង
ជាមួយការធ្វើការរបស់ពលករខ្មែរឡាវនិងថៅកែ

(តាមព្រះរាជបញ្ញត្តិការធ្វើការរបស់ពលករព.ស2551)
*ថៅកែលក្ខណះការធ្វើខុស
_ទទួលពលករដែលគ្មានប៉ាស្ព័រសៀវភៅអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការ ឬប៉ាស្ព័រដើរលេងអោយចូលធ្វើការនិងមានទោស(មាត្រា27)
_ពិន័យជាទឹកប្រាក់ចាប់ពី10,000ដល់100,000បាតក្នុងម្នាក់(មាត្រា54)
*ពលករខ្មែរឡាវលក្ខណះការធ្វើខុស
_ធ្វើការដោយគ្មានប៉ាស្ព័រសៀវភៅអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការ ឬមានប៉ាស្ព័រវីសាដើរលេងនិងមានទោស(មាត្រា51)
_ជាប់គុកមិនលើសពី5ឆ្នាំឬពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី2,000ដល់100,000បាត ឬទាំងជាប់គុកទាំងពិន័យ
*ក្នុងករណីដែលពលករខ្មែរឡាវដែលយល់ព្រមទទួលកំហុស ក្នុងការចូលមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់ មិនលើសពី30ថ្ងៃនិងបញ្ជូនត្រឡប់ប្រទេសគេវិញ(មាត្រា51)។
**បញ្ហាទាំងអស់អាចកែតម្រូវអោយស្របច្បាប់បាន ដោយស្នើសុំដំណើររឿងប្ដូរវីសាដើរលេង មកជាវីសាធ្វើការដោយទទួលបានវីសាការងារ2ឆ្នាំ និងសៀវភៅអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការ2ឆ្នាំ។
ហើយពេលដែលធ្វើការគ្រប់2ឆ្នាំពលករអាចបន្តនៅតទៀត2ឆ្នាំ សតុបទៅគឺពលករអាចនៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់បានរយះពេល4ឆ្នាំ។

**ចំនុចពិសេសដែលពលករខ្មែរឡាវមានវីសាការងារ និងសៀវភៅអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការដោយស្របច្បាប់គឺ
1. ទាំងថៅកែនិងពលករមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភរឿងត្រូវចាប់និងពិន័យ
2. ពលករអាចធ្វើដំណើរទៅណាក៏បានក្នុងប្រទេសថៃ
3. ពលករអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសខ្លួនបានគ្រប់ពេល។

**ឯកសារដែលត្រូវប្រើក្នុងការដំណើររឿងធ្វើវីសាការងារនិងសៀវភៅអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការដោយស្របច្បាប់គឺ
1. សៀវភៅបញ្ជាក់ពីការបើករោងចក្រឬក្រុមហ៊ុន3ច្បាប់
2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារថៅកែ3ច្បាប់
3. បៃកូតា(សៀវភៅអនុញ្ញាតិអោយជួលពលករ)
4. ផែនទីកន្លែងធ្វើការងារ
5. ប៉ាស្ព័រ
6. រូបថត4×6ចំនួន6សន្លឹក។

ติดต่อ 02-950-2128, 02-950-2129,
080-168-3555, 080-168-3666, 089-114-8888
LINE ID: @treasurygroup

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOUปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOUปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU
ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลง MOU

ขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นทำงาน ลาวกัมพูชา

ขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นทำงาน ลาวกัมพูชา

ขั้นตอนการ MOU นำเข้าแรงงาน กัมพูชา ลาว ที่มีพาสปอร์ตเข้ามาแต่ยังไม่มีวีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนการ MOU นำเข้าแรงงาน กัมพูชา ลาว ที่มีพาสปอร์ตเข้ามาแต่ยังไม่มีวีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน

 

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานลาวกัมพูชา-ไทย ขั้นตอนนำเข้าแรงงานลาวกัมพูชา-ลาว ขั้นตอนนำเข้าแรงงานลาวกัมพูชา-กัมพูชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือรับรองบริษัท 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 3 ชุด
 3. ใบโควตา
 4. แผนที่ทำงาน
 5. สำเนาพาสปอร์ต ทะเบียนบ้าน คนงาน
 6. รูปถ่าย 2นิ้ว 6 รูป

ปิดรับเอกสารแล้วตอนนี้ต้องต่อเป็นบัตรชมพูใหม่เท่านั้น 

การทำบัตรชมพูสำหรับพม่าที่ครบ4ปี

ประกาศ แรงงานพม่าที่จะครบ4ปี ปิดให้ต่ออายุแบบเดิม
ทางกรมจะรับเรื่องวันสุดท้ายวันที่ 17 มีนาคม 2559
และทางศูนย์ชายแดนจะปิดวันที่ 31 มีนาคม 2559

สำหรับแรงงานพม่า ที่อยู่ครบ 4 ปี และมีความต้องการจะอยู่เพื่อทำงานต่อ

สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการอยู่ต่อได้อีก 2 ปี

ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ครบกำหนด 4 ปี

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ครบกำหนด 4 ปี

passport พม่าพิสูจน์สัญชาติ047

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

นายจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

 1. ใบโควตา
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล) อายุไม่เกิน 4 เดือน
 5. แผนที่ทำงาน

ลูกจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

 1. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้า
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้ฟรี)

สอบถามเพิ่มเติม

02-950-2128, 02-950-2129, 089-114-8888 , 085-811-8999, 080-168-3555, 080-168-3666

*************************************************************************

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ปี แล้ว(อยู่ครบ6ปี)

“ต้องทำกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่พม่า และดำเนินการโดยวิธีการนำเข้าแรงงานตามข้อตกลง MOU”

ตามที่มีความเห็นชอบให้นายจ้างยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี โดยใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมต่ออายุเพิ่มอีก 2 ปี นั้นเมื่อครบกำหนด 6 ปี ทางกระทรวงแรงงานยังไม่มีการประกาศให้ต่ออายุการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้

โดยขณะนี้แรงงานที่ต้องการอยู่ทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติพม่าตามข้อตกลง MOU

โดยระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด45-60วัน

 

ควรติดต่อทำก่อนวีซ่าหมดอย่างน้อย 90 วัน

 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด
 3. ใบโควตา 3 ชุด
 4. หนังสือรับรองฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 5. ใบโควตาฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 6. รูปถ่าย 1. ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน 3. ที่พักคนงาน
 7. แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน

1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน

บริการ นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา  อย่างถูกกฎหมาย
ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยจ้างแรงงานได้ 4 ปี

เหมือนได้แรงงานถูกกฎหมายไปฟรีๆ จ้างต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจจริงๆ

 ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

สำหรับทำงานโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ทางเรามีแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศพร้อมจะทำ MOU  เข้ามาทำงานในประเทศไทย

นำเข้าแรงงาน MOU คือ การนำเข้าแรงงานต่างด้าว ผ่านข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า  ลาว กัมพูชา

โดยให้ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน  สถานทูต  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา และตัวแทนบริษัทจัดหางานของประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา

โดยมีข้อตกลงว่าแรงงานที่นำเข้ามาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ

แรงงานกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย
MOU Myanmar 1 MOU Myanmar 2 MOU Myanmar 3

สิ่งที่จะได้รับจากเรา

1. ค่าบริการของเรา รวมค่าจัดทำเอกสาร ประจำตัวคนงาน ดังนี้

1.1   หนังสือเดินทาง (Passport)

1.2   วีซ่าเข้าทำงานที่ประเทศไทย 2 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 2 ปี)

1.3   ใบอนุญาตทำงาน อายุ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้ทุกปี จน ครบ 4 ปี)

1.4   ตรวจสุขภาพ

1.5   ค่ารถเดินทางมายังสถานประกอบการของนายจ้าง

1.6   เลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อใช้ยื่นประกันสังคมให้กับแรงงาน

1.7   สัญญาจ้างทำงานระหว่างลูกจ้างกับสถานประกอบการ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 3 ปี)

2. แรงงาน MOU ทำงานกับนายจ้างที่ขอนำเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งต่างกับแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติแบบ ทร.38/1 ที่เปลี่ยนงานได้ ทำให้แรงงาน MOU นี้เข้ามาแล้วตั้งใจทำงานกับนายจ้างเดียวเท่านั้น

3. บริษัทฯรับมอบอำนาจทำเอกสารให้นายจ้างและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง

ขั้นต่ำ 15 คน ขึ้นไป

ติดต่อ 089-114-8888, 080-168-3555, 080-168-3666

นำเข้าแรงงาน

นำเข้าแรงงาน

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557

 

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.   สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน นายจ้าง จำนวน 3 ชุด

2.   สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 3 ชุด

3.   ใบโควตาการจ้างงาน จำนวน 3 ใบ

เอกสารลูกจ้าง

 1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 6 ใบ

 2. เอกสาร ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จากประเทศต้นทาง (ถ้ามี)


ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทปบันทึกการให้สัมภาษณ์ของนายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประเด็น “การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว” ในรายการ “ข่าว 5 หน้า1” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 07.40 น.


 

หลังได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวแล้ว แรงงานต่างด้าวต้องเข้าสู่ขั้นตอน ไปตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2558 

 

“ครม.”ไฟเขียวแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยอีก 1ปี

 

สำหรับนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้กับกรมการจัดหางาน

ทางบริษัทรับบริการนำแรงงานไปทำเอกสาร

หนังสือเดินทาง (Passport), ตรวจลงตราวีซ่า (VISA),

ขออนุญาตทำงาน และ จัดทำข้อมูลบุคคล (Bio Data)

ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ศูนย์ปทุมธานี

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ส.ค.56

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดโทรสอบถามหรือเข้ามาติดต่อที่สำนักงาน

ติดต่อ 02-950-2128, 02-950-2129, 089-114-8888 , 085-811-8999, 080-168-3555, 080-168-3666 
ติดต่อภาษาพม่า 082-718-2357 , 082-442-5012, 083-802-0027, 089-784-9462

ใบปลิวพม่า ปี 56 ป้ายปี56

แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง”

พม่า กัมพูชา ลาว

 ทำพาสปอร์ต วีซ่า ขออนุญาตทำงาน

เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ได้ที่นี่

 

ครม.ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิด กม.เร่งดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 120 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่อง

1. สำเนาใบโควต้าปีปัจจุบัน

2. สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนายจ้าง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการพาแรงงานต่างด้าวไปทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯมีบริการรับดำเนินเอกสารเฉพาะขั้นตอน

หมายเหตุ: โปรดระวังผู้แอบอ้าง เนื่องจากทางบริษัทไม่มีสาขาหรือตัวแทน สำหรับลูกค้าที่มีข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ใน Website เท่านั้น
หนังสือรับรองบริษัทฯ

หนังสือรับรองบริษัทฯ

หนังสือสถานทูต

หนังสือสถานทูต

หนังสือรับรองพิสูจน์สัญชาติ

หนังสือรับรองพิสูจน์สัญชาติ

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2013 Treasury Group

รู้ผลไว มั่นใจได้ ซื่อสัตย์ และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานและสถานทูตพม่า โดย บริษัท เทรชเซอรี่ กรุ๊ป จำกัดสำนักงานพิสุจน์สัญชาติแรงงานพม่า

สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ใช้หรือมีแรงงานต่างด้าว,แรงงานพม่า

แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนทุกประเภทอยู่ในราชอาณาจักร จะต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ให้เสร็จสิ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ

-แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะได้รับพาสปอร์ตและสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย เป็นเวลา 4 ปี (วีซ่าครั้งแรก 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี)

-แรงงานที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 14 มิถุนายน 2555 โดยขยายเวลาผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ หากไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จะถูกส่งตัวกลับโดยไม่มีข้อยกเว้น และนายจ้างต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประกาศจากแรงงาน พิสูจน์สัญชาติกัมพูชา

ประกาศจากแรงงาน พิสูจน์สัญชาติพม่า

 

** มติครม.ยืดอายุ12มิย55 **

** อนุกรรมการจัดระบบต่างด้าวฯ มีมติไม่ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ **

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ

1. สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ทร.๓๘/๑)

2. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

3. สำเนาหนังสืออนุญาตให้จ้างคนงานต่างด้าว (ใบโควต้านายจ้าง)

” มอบความไว้วางใจให้เราดำเนินการทุกอย่างแทนคุณ ทำได้แน่

หมายเหตุ: โปรดระวังผู้แอบอ้าง เนื่องจากทางบริษัทไม่มีสาขาหรือตัวแทน สำหรับลูกค้าที่มีข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ใน Website เท่านั้น

ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

ทำไมแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องพิสูจน์สัญชาติ

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องทำ Passport VISA เนื่องการที่รัฐบาลประกาศให้ขึ้นทะเบียนนั้นเป็นการผ่อนผัน จากที่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ให้สามารถอาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ชั่วคราวแต่จะไม่สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดที่ขออนุญาตหรือเดินทางกลับบ้านเกิดได้ จึงต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือ การทำ Passport VISA เพื่อที่จะได้เป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย และได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยและประเทศบ้านเกิดได้อย่างถูกกฎหมาย


ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อมอบความไว้วางใจให้เราดำเนินการ

1.แรงงานพม่าที่มีความต้องการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาให้ข้อมูลที่สำนักงานพิสูจน์สัญชาติและถ่ายรูป หรือ ให้เจ้าหน้าที่ไทยและพม่าเราออกไปดำเนินการในสถานที่ลูกค้า เพื่อดำเนินการด้านเอกสารนำประวัติส่งไปตรวจสอบที่ประเทศพม่า

2.รอผลการตรวจสอบสัญชาติ จากประเทศพม่า ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วัน

3.เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว แรงงานพม่าที่ยื่นเรื่องไว้ รอเอกสารมหาดไทยและหนังสือส่งตัวแรงงาน ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน

4.นำแรงงานพม่าเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเพื่อทำพาสปอร์ตและวีซ่า

5.เมื่อเสร็จเรียบร้อยแรงงานจะได้รับพาสปอร์ตและวีซ่า พร้อมเดินทางกลับ

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group Join the forum discussion on this post

บริการต่อพาสปอร์ต ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า (Passport VISA) ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

แรงงานพม่า

แรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติก่อน วันที่ 1 ก.ค. 54จะได้รับและถือหนังสือเดินทาง ชั่วคราวอายุ 3 ปี สามารถขอขยายเวลาหนังสือเดินทางชั่วคราวเป็น 6 ปีได้ 

แรงงานกัมพูชา 

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า (Passport VISA) ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

เนื่องจากแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ทำการพิสูจน์สัญชาติและรับหนังสือเดินทางชั่วคราว จะได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 2 ปี สามารถขอต่ออายุหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มอีก 2 ปีได้

ต้องต่ออายุ Passport ก่อนต่อ VISA วีซ่าเพิ่มอีก 2 ปี

หนังสือเดินทางชั่วคราวที่ผ่านการต่ออายุ (ซ้าย) และหนังสือเดินทางชั่วคราวแบบใหม่ อายุ 6 ปี (ขวา)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

พิสูจน์สัญชาติ แรงงานพม่าทำพาสปอร์ตแล้วดีอย่างไร

สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานพม่า

 1. มีแรงงานพม่าที่ถูกกฎหมาย
 2. แรงงานพม่านี้ห้ามเปลี่ยนนายจ้างเว้นแต่มีเหตุจำเป็นในกรณีนายจ้างเดิมเสียชีวิต นายจ้างเลิกกิจการ ถูกนายจ้างกระทำทารุณกรรม นายจ้างไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

สำหรับแรงงานพม่าเอง

 1. เมื่อได้รับพาสปอร์ตและประทับวีซ่าแล้ว สามารถเดินทางในประเทศไทยได้แบบถูกกฎหมาย
 2. สามารถเดินทางกลับประเทศพม่าโดยถูกต้อง
 3. ได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน เช่น การรักษาพยาบาล ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นต้น

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

เดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

ทุกคนพร้อมสำหรับการเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

เดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

เดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 พม่าประชุมร่วมไทย-พม่า นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กับนายอู หม่อง มิ้นท์ (H.E.U Maung Myint) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ข่าวเรื่องการข่มขู่แรงงานพม่าในประเทศไทยที่จะข้ามไปพิสูจน์สัญชาติในฝั่งพม่าว่าจะถูกจับกุมตัว และเรียกเก็บภาษี รวมทั้งกลั่นแกล้งญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งพม่า ทำให้แรงงานพม่าเหล่านี้ไม่กล้ากลับไปพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งเรื่องนี้ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ยืนยัน! ไม่จับ! ไม่ปรับ! ไม่ไปเรียกเก๊บเงินที่บ้าน ไปแล้วได้กลับมาพร้อมพาสปอร์ตแน่นอน

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group Join the forum discussion on this post

มาฟังความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport) กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group
วันที่:

15 กุมภาพันธ์ 2016

            ‘รองนายกฯ’ กำชับ 5 ข้อ เร่งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ มอบ ก.แรงงานหน่วยงานหลัก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน กนร. เห็นชอบขยายเวลาผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 23 ก.พ.นี้ พร้อมเร่งตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ

 ข่าวต่างด้าว

            พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม  ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร กล่าวระหว่างประชุมว่า  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เห็นชอบ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่ต้องเร่งออกประกาศรองรับโดยอาศัยอำนาจมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแนวทางที่ กนร. เห็นชอบ รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและออกใบรับรองสุขภาพโดยเร็ว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวนำไปขอใบอนุญาตการทำงานได้ทันภายในเวลาที่กำหนด  ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องดำเนินการสกัดกั้น ปราบปราม จับกุม ผู้นำพา ผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งเอาผิดกับนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเด็กจะต้องให้ความสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและล้งกุ้งต่างๆ รวมถึงต้องเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติ กนร. อย่างจริงจังต่อไป

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) แถลงภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการนำเข้าแรงงานเวียดนาม ซึ่งเห็นชอบวิธีการนำเข้าโดยนายจ้างสามารถยื่นขอนำเข้าเองหรือยื่นผ่านบริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้ เพื่อนำเข้ามาทำงานในกิจการประมงและก่อสร้าง ทั้งนี้ คาดว่าไม่เกินกลางเดือนมีนาคม 2559 จะเห็นความชัดเจน โดยให้กระทรวงแรงงานกำหนดแนวทางดำเนินการให้มีความโปร่งใส สะดวก ประหยัด รวดเร็ว อีกทั้งพิจารณากำหนดระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวทำงานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี (จากเดิมครั้งละ 1 ปี) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประเด็นการพิจารณาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่อยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคมนี้ จำนวนกว่า 1 ล้านคน ให้สามารถพำนักและทำงานในประเทศไทยชั่วคราวได้หลังครบกำหนด แต่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้จัดแรงงานคัดแยกปลากุ้งและสัตว์น้ำ รวมอยู่ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อให้การจดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ครอบคลุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ กกจ. ไปศึกษาแนวทางการจัดตั้งส่วนงานราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับ โดยคาดว่าจะใช้เวลาศึกษา 3 เดือน และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จะเข้ามาร่วมให้ข้อเสนอแนะด้วย เบื้องต้นมองว่าจะตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยต้องออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มีอำนาจดำเนินการได้

+++++++++++++++++++

“OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER” 

“เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา”

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

15 กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา http://www.mol.go.th/content/kornorror-news

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 อย่างด้วยกัน

1.หนังสือเดินทาง (Passport)

พาสปอร์ตแรงงานลาว

Myanmar passport

Myanmar passport

พาสปอร์ตแรงงานกัมพูชา

พาสปอร์ตแรงงานกัมพูชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA)

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน

work permit

work permit

ใบอนุญาตทำงาน-ใบคำขอ

ใบอนุญาตทำงาน-ใบคำขอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม

02-950-2128, 02-950-2129,

080-168-3555, 080-168-3666,

089-114-8888

LINE ID: @treasurygroup

http://treasurygroup.net

ติดต่อเรา
โทรศัพท์:
02 950 2128
02 950 2129
0942394919
080 168 3555 (Thai)
080 168 3666 (Thai)
089 114 8888 (Thai)
086 346 3733 (Cambodia)
097 160 0397 (Myanmar)
094 401 5031 (Myanmar)
โทรสาร:
02 950 2127
E-mail:
treasury_group@live.com
เปิดบริการ
จันทร์-เสาร์
08.00 - 18.00

ติดต่อรับข่าวสาร


เพิ่มเพื่อน
ID : @treasurygroup
(อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วย)
Slideshow
Gallery
013 พิสูจน์สัญชาติ พิสูจน์สัญชาติ ระนอง พิสูจน์สัญชาติ ระนอง