สิ่งที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ต้องปฎิบัติ

  1. หากประสงค์จะทำงาน ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณะสุข โดยได้รับการรับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน
  2. ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานตามอัตราที่กำหนด
  3. ทำงานกับนายจ้างที่ได้จดทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว และได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว ( ได้รับโควต้า ) เท่านั้น
  4. ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  5. ต้องมีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัว หรือ อยู่ ณ สถานที่ทำงานในระหว่างเวลาทำงาน เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน
  6. ปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายต่าง ๆ เช่น
  • ต้องไม่ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังเพื่อประทุษร้ายบุคคลใด ๆ
  • ต้องไม่ปลอม ทำเทียม ซึ่งเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ
  • ต้องไม่กระทำความผิดต่อร่างกาย ทรัพย์สินของผู้อื่น
  • ต้องไม่เล่นการพนัน ไม่เสพ หรือค้ายาเสพติด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *