แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือยัง ? 
แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง
—————————————————————–
1. หนังสือเดินทาง ( Passport )  :  หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง มีตราประทับ Non immigrant L-A  ที่ยังไม่หมดอายุ 
2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ( Visa )   :  ที่ยังไม่หมดอายุ
3.ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )   :  เล่มสีน้ำเงิน หรือใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่หมดอายุ ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน
4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( บัตรชมพู )  :  ๙ึ่งด้านหลังเป็นใบอนุญาตทำงานและยังไม่หมดอายุ 


กรณีนายจ้างมีแรงงานต่างด้าวแล้ว 
ให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวว่ามีเอกสารดังกล่าวหรือไม่

  • หากนายจ้างพบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง :  นายจ้างสามารถติดต่อได้ที่บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด เพื่อขออนุญาตทำงานหรือขอเปลี่ยนแปลงนายจ้างแล้วแต่กรณี
  • หาหไม่พบเอกสารใดเลย  :  ให้สันนิษฐานว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่สามารถดำเนินการจ้างได้

แรงงานที่สามารถเข้ามาทำงานได้ตามระบบ MOU 
มี 3 สัญชาติ 
1. สัญชาติเมียนมา
2.สัญชาติลาว
3.สัญชาติกัมพูชา


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทษทางกฎหมายถ้านายจ้าง จ้างแรงงานผิดกฎหมาย

  • ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อต่างด้าว 1 คน
  • หากทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 -200,000 บาท
  • หรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามคนต่างด้าวทำงานเป็น เวลา 3 ปี

โทษทางกฎหมายถ้าลูกจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
ถ้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ 

  • คนต่างด้าวต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท
  • เมื่อชำระค่าปรับเเล้วคนต่างด้าวจะถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรและห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *