ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว..

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว..

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕   เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๔   และวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕  อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกจนถึงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ

ดังนั้น  แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร   ต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงาน  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  จนถึงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕   พร้อมยื่นแบบพิสูจน์สัญชาติโดยชำระค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด  และเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ทั้งนี้  เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับการตรวจลงตราแล้ว  ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ (ตามมาตรา ๙) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของคนต่างด้าว  โดยชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *