ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี

ปิดรับเอกสารแล้วตอนนี้ต้องต่อเป็นบัตรชมพูใหม่เท่านั้น 

การทำบัตรชมพูสำหรับพม่าที่ครบ4ปี

ประกาศ แรงงานพม่าที่จะครบ4ปี ปิดให้ต่ออายุแบบเดิม
ทางกรมจะรับเรื่องวันสุดท้ายวันที่ 17 มีนาคม 2559
และทางศูนย์ชายแดนจะปิดวันที่ 31 มีนาคม 2559

สำหรับแรงงานพม่า ที่อยู่ครบ 4 ปี และมีความต้องการจะอยู่เพื่อทำงานต่อ

สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการอยู่ต่อได้อีก 2 ปี

ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ครบกำหนด 4 ปี
ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ครบกำหนด 4 ปี

passport พม่าพิสูจน์สัญชาติ047

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

นายจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

 1. ใบโควตา
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล) อายุไม่เกิน 4 เดือน
 5. แผนที่ทำงาน

ลูกจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

 1. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้า
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้ฟรี)

สอบถามเพิ่มเติม

02-950-2128, 02-950-2129, 089-114-8888 , 085-811-8999, 080-168-3555, 080-168-3666

*************************************************************************

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ปี แล้ว(อยู่ครบ6ปี)

“ต้องทำกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่พม่า และดำเนินการโดยวิธีการนำเข้าแรงงานตามข้อตกลง MOU”

ตามที่มีความเห็นชอบให้นายจ้างยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี โดยใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมต่ออายุเพิ่มอีก 2 ปี นั้นเมื่อครบกำหนด 6 ปี ทางกระทรวงแรงงานยังไม่มีการประกาศให้ต่ออายุการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้

โดยขณะนี้แรงงานที่ต้องการอยู่ทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติพม่าตามข้อตกลง MOU

โดยระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด45-60วัน

 

ควรติดต่อทำก่อนวีซ่าหมดอย่างน้อย 90 วัน

 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด
 3. ใบโควตา 3 ชุด
 4. หนังสือรับรองฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 5. ใบโควตาฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 6. รูปถ่าย 1. ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน 3. ที่พักคนงาน
 7. แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน

1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน

21 thoughts on “ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี”

 1. อยากทราบว่า Visa แรงงานพม่า จะหมดอายุ เดือน มิถุนายน2559 นี้ค่ะ ต้องทำยังไงต่อค่ะ ครบ (4ปี) ค่ะ

 2. ภัทรพงษ์

  ลูกจ้างต่อบัตรชมพูไปจนภึงปี 2561 มีบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านของพม่าแล้ว ยื่นเรื่องพิสูจน์สัญชาติผ่านสำนักจัดหางานแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งจากจัดหางานให้ไปทำ Passport ถามว่าลูกจ้างสามารถกลับไปทำ Passport ที่ฝั่งพม่าได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรือทำ Passport ที่สถานทูตพม่าที่สาธรได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ขอบคุณครับ

 3. ทำไมสมุดวีซ่าต้องแบ่งออกเป็นสีต่างๆด้วย หรือความหมายไม่เหมือนกับครับ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *