แรงงานต่างด้าว ต่อบัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า รอบใหม่เปิด อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่างด้าว รอบใหม่เปิด ยื่นเอกสาร 17 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563 อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565 กลุ่มแรงงาน MOU ครบ 2 หรือ 4 ปี นายจ้างไม่ตรง เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ไม่มีใบแจ้งออก บัตรชมพูที่ต่ออายุรอบแรกไม่ทัน (ตาม มติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563)

ขั้นตอน ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงานวีซ่าแรงงานต่าวด้าว
ขั้นตอน ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงานวีซ่าแรงงานต่าวด้าว
ขั้นตอนต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่ากลุ่ม MOU ครบ 2 หรือ 4 ปี นายจ้างไม่ตรง เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ไม่มีใบแจ้งออก บัตรชมพูที่ต่ออายุรอบแรกไม่ทัน
 1. ยื่นใบคำขอรับใบอนุญาตทำงานและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  **ขั้นตอนที่1 ต้องยื่นภายใน 31 ตุลาคม 2563
 2. นัดหมายตรวจสุขภาพและคำนวณค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล
 3. พาคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาล
 4. รับผลตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาล
 5. นำเอกสารตรวจลงตราวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 6. พาคนต่างด้าวไปกรมการปกครองเพื่อทำบัตรประจำตัว**ขั้นตอนที่ 2 – 6 ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน
 1. วีซ่า ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  (ขั้นตอนต่อ VISA กลุ่มบัตรชมพู 2564-2565)
 2. ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว จะมี 3 สิ่งที่ต้องคิดหลังต่อบัตรชมพู ปี 2563 เสร็จ

ค่าบริการ, ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงานวีซ่าแรงงานต่าวด้าว
ค่าบริการ, ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงานวีซ่าแรงงานต่าวด้าว
ค่าบริการ, ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่า กลุ่ม MOU ครบ 2 หรือ 4 ปี นายจ้างไม่ตรง เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ไม่มีใบแจ้งออก บัตรชมพูที่ต่ออายุรอบแรกไม่ทัน

มีประกันสังคม 1-5 คน ค่าใช้จ่าย 8,500 บาท
มีประกันสังคม 6-9 คน ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท
มีประกันสังคม 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 7,500 บาท

กลุ่มต้องเข้าประกันสังคมแต่ยังไม่ได้เข้าต้องเพิ่มประกันสุขภาพ 3 เดือน เพิ่มคนละ 500 บาท

(แม่บ้าน) กลุ่มที่ไม่ต้องเข้าประกันสังคม ซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี เพิ่มคนละ 3,200 บาท

เอกสารที่จะได้รับ

 • วีซ่า ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ใบอนุญาตทำงาน ถึง 31 มีนาคม 2565
 • บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่
 • ตรวจสุขภาพ (ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ 2 ครั้ง)
 • ค่าเดินทาง

การชำระเงิน

ชำระเงิน 1 ครั้ง ทั้งหมดวันที่ส่งเรื่องดำเนินการ
(เนื่องจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้แต่ละหน่วยงานต้องชำระก่อนถึงจะดำเนินการได้)

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลา 60-90 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงานวีซ่าแรงงานต่าวด้าว
เอกสารที่ต้องใช้ ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงานวีซ่าแรงงานต่าวด้าว
เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่ากลุ่ม MOU ครบ 2 หรือ 4 ปี นายจ้างไม่ตรง  เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ไม่มีใบแจ้งออก บัตรชมพูที่ต่ออายุรอบแรกไม่ทัน

เอกสารนายจ้าง
บุคคลธรรมดา (5 ชุด)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่บ้าน

นิติบุคคล (5 ชุด)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน

1. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภทของงาน

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

– สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
– สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง

กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า
เป็นต้น

– ค้าขาย,แผงลอย
– ร้านอาหาร
– กิจการอื่นๆ
– การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)

กรณีเช่าสถานที่

1. สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
4. แผนที่

เอกสารที่ต้องใช้ของคนงาน

1. รูปถ่ายคนงาน 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
2. สำเนาพาสปอร์ต , สำเนาวีซ่า
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
**เอกสารทั้งหมดต้องใช้ตัวจริงด้วย

ติดต่อรับบริการได้ที่
——————–
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://line.me/ti/p/%40xrc3692d
LINE ID: @passportvisa

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *