เมียนมา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

เมียนมา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

 

หนังสือเดินทาง (Passport) : เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ


วีซ่าท่องเที่ยว ( วีซ่าท่องเที่ยว ) : เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด


การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวนั้น ผิดกฎหมาย


อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร ??
นายจ้างดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย (MOU)  กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ขั้นตอนการนำ MOU เข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา (มีคนงานแล้ว) 
มีขั้นตอน ดังนี้
1. นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าแรงงานกับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
2. รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 30 วัน
3. บริษัทและนายจ้างนัดหมายกันเพื่อส่งแรงงานกลับไปเมียนมา ( ย่างกุ้ง พะอัน เมียวดี )
4. บริษัทพาแรงงานไปเมียนมา เพื่อทำหนังสือเดินทาง และเซ็นต์สัญญาจ้างงานประมาณ 7-14 วัน
5. แรงงานเดินทางกลับไปรอที่บ้านเกิด ประมาณ 30 วัน หรือกลับมารอที่ไทย ( กรณีมีวีซ่าและยังไม่หมดอายุ )
6. แรงงานเดินทางไปเมียวดี เพื่อทำบัตรแรงงานเมียนมา ( Smart Card ) ระยะเวลา 1 วัน
7. บริษัทพาแรงงานเดินทางมาแม่สอดเพื่อรับวีซ่าตรวจสุขภาพและเข้าศูนย์อบรมระยะเวลา 1 วัน
8. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ 
1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 6 ชุด (นิติบุคคล)
2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกรรมการ 6 ชุด
3.รูปถ่าย ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน ที่พักคนงาน
4.แผนที่บริษัทและสถานที่ทำงาน
5.สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ของเก่า
6.กรณีไม่มีเอกสารของเก่า ให้คนงานถ่ายรูปคู่กับนายจ้าง
7.รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง 6 ใบ
8.บัตรประชาชนเมียนมาตัวจิงวันไปทำพาสปอร์ต
9.ทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้ 
เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานกับนายจ้าง จะได้รับเอกสาร ดังนี้
1. Work Permit
2. Visa
3. Passport
4. ใบตรวจร่างกาย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *