กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

กัมพูชา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

 

   

หนังสือเดินทาง (Passport)   : เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

  

วีซ่าท่องเที่ยว ( Tourist visa ) : เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไข ห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด

  

การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวนั้น ผิดกฎหมาย

  

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร ??
นายจ้างดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย (MOU)  กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

  

ขั้นตอนการนำ MOU เข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา (มีคนงานแล้ว) 
มีขั้นตอน ดังนี้
1. นายจ้างยื่นเอกสารนำเข้าแรงงานกับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
2. รอทางบริษัทดำเนินการประมาณ 46-60 วัน
3. บริษัทและนายจ้างนัดหมายกันเพื่อส่งแรงงานกลับไปพนมเปญ
4. บริษัทพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ
5. บริษัทพาแรงงานไปพนมเปญ เพื่อรับวีซ่า ระยะเวลา 2 วัน
6. บริษัทพาแรงงานเข้าศูนย์อบรม ที่สระแก้ว ระยะเวลา 1 วัน
7. บริษัทพาแรงงานกลับถึงสถานที่ทำงาน

  

เอกสารที่ต้องใช้
1.หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านนายจ้าง 5 ชุด
3.แผนที่ทำงาน
4.สำเนาพาสปอร์ต
5.รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูป พื้นหลังสีขาว
6.กรณีเช่าสถานที่ทำงาน ให้แนบสัญญาเช่าด้วย

เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้
เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานกับนายจ้าง จะได้รับเอกสาร ดังนี้
1. Work Permit
2. Visa
3. Passport
4. ใบตรวจร่างกาย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *