ចង់ធ្វើការដោយស្រប់ច្បាប់ ត្រូវធ្វើបែបណា (Cambodia)

ចង់ធ្វើការដោយស្រប់ច្បាប់ ត្រូវធ្វើបែបណា (Cambodia)

 

 

លិខិតធ្វើដំណើរ : ជាឯកសារសម្រាប់សំគាល់ និងសញ្ជាតិរបស់អ្នកចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ។

ប៉ាស្ព័រទេសចរណ៍ : ជាប្រភេទវីសា ដែលអនុញ្ញាតិឲ្យចូលប្រទេសសម្រាប់ដំណើរកំសាន្ត រឺទេសចរណ៍ ដោយហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការឬធ្វើអាជីវៈកម្មគ្រប់ប្រភេទ

ចូលមកធ្វើការប្រើវីសារទេសចរណ៍ ខុសច្បាប់

ចង់ធ្វើការដោយស្រប់ច្បាប់ ត្រូវធ្វើបែបណា ??
ថៅកែត្រូវដំណើការនាំចូលពលករដោយស្របច្បាប់ (MOU)  ក្រុមហ៊ុន នាំចូលពលករនៃប្រទេសថៃ ហ្គោលប៉លអ៊ឺវេន ខូអែលធីឌី

លក្ខ័ដំណើរការនាំចូល MOU សំរាប់ពលករកម្ពុជា (មានពលករហើយ )
មានដូចតទៅ:
1. ថៅកែយកឯកសារ មកស្នើរជាមួយក្រុមហ៊ុន ហ្គោលប៉លអ៊ឺវេន ខូអែលធីឌី
2. រងចាំដំណើរការ 45-60 ថ្ងៃ
3. ថៅកែធ្វើការណាត់ពេលវាដើម្បីឲ្យពលករធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញ
4. ក្រុមហ៊ុននាំពិនិត្យសុខភាព
5. ក្រុមហ៊ុននាំទៅភ្នំពេញដើម្បីវ៉ៃវីសារ រយៈពេល២ថ្ងៃ
6.  ក្រុមហ៊ុននាំទៅអប់រំរយៈពេល១ថ្ងៃ
7. ក្រុមហ៊ុននាំត្រឡប់មកដល់កន្លែងធ្វើការ

ឯកសារដែលត្រូវប្រើ:
1. ឯកសារក្រុមហ៊ុន៥ឈុត
2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅអាស័យដ្ឋាន ៥ឈុត
3. ផែនទី១
4. កុបពីមុខប៉ាស្ព័រ
5.  រូបថត 3*4 ៦សន្លឹក ផ្ទាំងពីក្រោយព៌ណសរ
6. ករណីជួលតូបគេ ត្រូវមានកិច្ចសន្យាជួលផង

ឯកសារត្រឹមត្រូវ អាចធ្វើការងារបាន
ធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសថៃ ដើម្បីធ្វើការជាមួយថៅកែ ឯកសារដែលបានទទួលគឺ:
1. ប័ណ្ណធ្វើការ
2. វីសារ
3. ប៉ាស្ព័រ
4. ប័ណ្ណពិនិត្យសុខភាព

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *