แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว
แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561
ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว
ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ
ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

เมื่อได้พาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA แล้ว
สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และเดินทางได้ทั่วประเทศไทย

แรงงานที่มีบัตรชมพูคือแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันชั่วคราว
แต่เมื่อทำพาสปอร์ตแล้วจะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ
ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

 

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-397
094-4015-031
LINE ID: @treasurygroup

2 thoughts on “แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว”

  1. Pingback: บริการของสำนักงานพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา | พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า ลาว กัมพ

  2. Pingback: car valet organizer

Comments are closed.