การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

 

การต่อ VISA + WORK PERMIT ตามมติ ครม. วันที่ 25-10-2559

 
กลุ่มแรงงาน 3 สัญชาติที่มาจดทะเบียนและสิ้นสุดการอนุญาต วันที่ 31 มีนาคม 2561
1.กลุ่มบัตรสีชมพูมาจดทะเบียน
2.กลุ่ม PP/TP/TD/CI (เหลือน้อยกว่า 6 เดือน) มาจดทะเบียน
3.กลุ่ม PP/TP/TD/CI (เหลือมากกว่า 6 เดือน) มาจดทะเบียน
 
แรงงานที่ไม่ได้มาจดทะเบียนเนื่องจากการอนุญาตยังไม่สิ้นสุด (PP/TP/TP/CI + ใบอนุญาตทำงาน)
1. PP/TP/TD/CI เหลือน้อยกว่า 6 เดือน
2. PP/TP/TD/CI เหลือมากกว่า 6 เดือน
 
ต้องทำการตรวจสัญชาติได้รับ PP/TD/CI
และ
ตรวจลงตรา (Visa)
สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
ขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปี
 
และ
 
ยื่นคำขออนุญาตทำงาน (ตท.2)
ใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
 
เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง
1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด
3.ใบโควตา 3 ชุด
4.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน
 
เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน
1.เอกสารเก่าที่คนงานมีทั้งหมด
2. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 6 รูป
3. บัตรประชาชนทะเบียนบ้านที่ประเทศต้นเอง
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม/รับบริการ
029502128
029502129
0801683555 (Thai)
0801683666(Thai)
0891148888(Thai)
0863463733(Cambodia)
0971600397(Myanmar)
0944015031(Myanmar)
LINE ID: @passportvisa
 

1 thought on “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559”

  1. พนิดา จันทร์ฉวี

    แล้วคนงานกัมพูชา ที่ทำเล่มมาแล้ว แต่ยังไม่เคยตีวีซาเลย คิดคนละเท่าไรคร๊

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *