ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที

กลุ่มบัตรชมพูตรวจสัญชาติ

เมื่อลงตราวีซ่าแล้ว

ต้องยื่นขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน

ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

 

และจะต้องทำ MOU ใหม่เท่านั้น

นำเข้าแรงงานเมียนมา MOU แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ

 

บัตรชมพู ตรวจสัญชาติ ทำหนังสือเดินทาง!
ต้องทำการตรวจสัญชาติได้รับ หนังสือเดินทาง Passport
และ
ตรวจลงตรา (Visa)
สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
ขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปี ถึง 31 มี.ค. 2563

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง
1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด
3.ใบโควตา 3 ชุด
4.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน
1.บัตรชมพู
2. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 6 รูป มีถ่ายให้ฟรี
ขั้นตอน
1.ยื่นเอกสาร
2.ขอจดหมายออกนอกพื้นที่
3.พาไปทำ ci
4.ตรวจลงตราวีซ่า Visa
5.ทำใบอนุญาตทำงาน Workpermit

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-937
094-4015-031
LINE ID: @passportvisa