นายจ้างลูกจ้างไม่มีเอกสารการทำงานที่ถูกต้องรีบยื่นเรื่องด่วน!!!

เอกสารที่ต้องใช้
1.หนังสือรับรองบริษัท 4 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 4 ชุด
3.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน
4.รูปถ่ายพนักงาน 1นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

ติดต่อด่วน
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-937
094-4015-031
LINE ID: @passportvisa