ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)
แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว
และ
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ

ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กลุ่มใบจับคู่)
3. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ทั้ง 3 กลุ่มนี้ จะมีทั้งกรณีที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และ ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ

ต้องเข้าศูนย์ OSS ทั้งหมด


ประเภท A กลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว

เข้าศูนย์เพื่อ

1.ปรับปรุงทะเบียนประวัติ (บัตรสีชมพู)

2.ลงตราวีซ่า ถึง 31 มีนาคม 2563

3.ต่อใบอนุญาตทำงานถึง ถึง 31 มีนาคม 2563

4. ตรวจสุขภาพ และ ซื้อประกันสุขภาพ


 

ประเภท B กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ

เข้าศูนย์เพื่อ

1.ปรับปรุงทะเบียนประวัติ (บัตรสีชมพู)

2.ต่อใบอนุญาตทำงานถึง ถึง 30 มิถุนายน 2561

3. ซื้อประกันสุขภาพ


และให้ไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และกลับมาเข้าศูนย์อีกครั้ง (ประเภท D )

ประเภท D เข้าศูนย์ทำบัตรสีชมแล้ว ถึง 30 มิถุนายน 2561 และทำหนังสือเดินทางมาแล้ว

เข้าศูนย์เพื่อ

1.ลงตราวีซ่า ถึง 31 มีนาคม 2563

2.ต่อใบอนุญาตทำงานถึง ถึง 31 มีนาคม 2563

3. ตรวจสุขภาพ และ ซื้อประกันสุขภาพ


บางศูนย์จะสามารถ พิสูจน์สัญชาติและปรับปรุงทะเบียนประวัติได้พร้อม ๆกันเลย

ประเภท C กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ และ ยังไม่ได้เข้าศูนย์

เข้าศูนย์เพื่อ

1. พิสูจน์สัญชาติ (ทำหนังสือเดินทาง)

2.ปรับปรุงทะเบียนประวัติ (บัตรสีชมพู)

3.ลงตราวีซ่า ถึง 31 มีนาคม 2563

4.ต่อใบอนุญาตทำงานถึง ถึง 31 มีนาคม 2563

5. ตรวจสุขภาพ และ ซื้อประกันสุขภาพ

 

สนใจบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายติดต่อ
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
086-3463-733 
097-1600-937
094-4015-031
LINE ID: @passportvisa

ข้อมูลจาก 
https://www.doe.go.th/prd/alien/service/param/site/152/cat/17/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/465

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *