สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน

นายประพันธ์ วิศิษฎจินดา จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เห็นชอบการ

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับออกไปอีกไม่เกิน

2 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้แรงงานต่างด้าวดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติและดำเนินการ

ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือขอรับใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการป้องกัน สดกั้น การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวรายใหม่ รวม

ทั้งดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าสู่ระบบการพิสูจน์สัญชาติซึ่งยังลักลอบทำงาน ตลอดจนผู้นำพา ผู้ให้ที่พักพิง และนายจ้าง เพื่อ

ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดี

แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวง

มหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ โดยร่วมกันรับผิดชอบนโยบายและการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม

จับกุม และดำเนินคดีแรานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงแจ้งฝากเตือนไปยัง

นายจ้าง ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่ง

แรงงานต่างด้าวผู้ใดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 100,000 บาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับ ส่วนนายจ้างผู้ประกอบการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 10,000 100,000 บาท ต่อคน

ต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

ที่มา: http://news.sanook.com/946616-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94.html

48 thoughts on “สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน”

 1. คนไทยได้อะไรเนี่ย

  เชียงใหม่ก็มีต่างด้าวเยอะ พวกรอสวมสิทธิ์ก็มีค่ะที่ร้านที่ทำงานนี่ก็มีอยู่ตนหนึ่งค่ะ รอสวมสิทธิ์อยู่ ขานดยังไม่ได้สิทธิ์ยังทำตัวคับฟ้า ถ้าได้สิทธิ์นี่สุดๆ

 2. บริษัท เอลเกาโช่อาร์เจนติเนี่ยนสเต็กเฮาส์ จำกัด มีแรงงานต่างด้าว พม่า เวียนาม ฟิลิปปินส์ เขม่น เต็มไปหมดครับส่วนมาก ฟิลิปปินส์ 30 คน ผิดกฎหมายขอร้องท่านตรวจสอบด้วยครับ มี6สาขา ครับ เลขที่ 8/4-7 อาคารชิตี้ลอดจ์ ชั้น 1ชอยสุขุมวิท19
  เลขที่ 88/1อาคารเอททองหล่อ ชั้น 1 ชอย สขุมวิท55
  เลขที่ 18 ชอย สขุมวิดท 11 (ไชยยศ)
  เลขที่ 1/8 ถนนรางน้ำ (คิทาวเวอร์) พญาไท เลขที่ 194/18 เกาะสมุย (เข้าตรวจ วันศุก-วันเสาร์ เวลา 16:00,21:00 เป็นต้นไป) ขอขอบคุณท่านมากๆครับ

 3. ตลาดฐานเพชรปทุมธานีมีแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายเยอะมากขนกันมาเช่าแฟลตบริวณใกล้เคียงอยู่กันเยอะมีใครไปตรวจสอบกันบ้าง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *