นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า ไปมีการหารือแนวทางการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ยังล่าช้า ที่เป็นผลมาจากการปิดด่าน กับนายหม่อง หมิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการการต่างประเทศพม่า โดยทางการพม่า ยืนยันจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวพม่าให้แล้วเสร็จทันกำหนดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะยังคงเจ้าหน้าของพม่าในด่านพิสูจน์สัญชาติที่จังหวัดระนอง รวมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่ของพม่ามาประจำด่านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายด้วย

ขณะที่ด่านในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ยังมีปัญหาจนปิดชายแดนทำให้ไม่สามารถเปิดพิสูจน์สัญชาติได้นั้น ทางการพม่าพร้อมจะส่งเจ้าหน้ามาประจำด่านอื่นในประเทศไทย เพื่อทดแทน โดยคาดว่าจะเป็นด่านที่จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ทางการพม่ายังได้ขอให้ประเทศไทยเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ด้วย ซึ่งทางการพม่ายืนยันจะช่วยดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ทั้งการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาทำบัตรแสดงบุคคลว่าเป็นพลเมืองของพม่า หากเปิดให้ต่อแล้วยังมีการหลบหนีทางการพม่ายินดีให้ประเทศไทยดำเนินการตามกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า หากมีการเปิดขึ้นทะเบียนต่างด้าวรอบใหม่ กรมการจัดหางานจะส่งรถโมบายเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ทางการพม่ายังขอให้กระทรวงแรงงานสำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน เพื่อแจ้งไปยังสถานทูตพม่าในไทยออกเอกสารแสดงตัวบุคคลและหนังสือรับรอง เพื่อใช้ในการพิสูจน์สัญชาติด้วย ส่วนการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายยังอยู่ระหว่างการประสานงาน ซึ่งใช้รูปแบบผ่านบริษัทในประเทศพม่า – (ที่มา..กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 25 มค. 2554)

http://www.khonkhurtai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=731:2011-01-28-05-00-41&catid=34:2009-11-23-07-01-45

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group