กรมจัดฯเตรียมพร้อมรับมือต่างด้าวขึ้นทะเบียน เน้นบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เตรียมจ้างเอกชนเก็บข้อมูลประวัติแรงงานต่างด้าว

10 พ.ค. 54 กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีการจัดประชุมได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ โดยมีนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารกรม ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-10 และสำนักจัดหางาน 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เปิดเผยว่า สำหรับขั้นตอนในการเปิดขึ้นทะเบียน นายจ้างจะต้องมายื่นคำร้องของจ้างคนงานต่างด้าวทำงาน ซึ่งเปิดให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับนายจ้างในปัจจุบันเท่านั้น ขั้นตอนต่อมา นายจ้างจะต้องไปทำประวัติแรงงานต่างด้าว ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อขออนุญาตผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จากนั้น นายจ้างจะต้องพาแรงงานต่างด้าวไปโรงพยาบาล เพื่อไปตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานมายื่นใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ซึ่งนายจ้างก็ยังไม่ต้องนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการ โดยได้ประสานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยในจุดนี้ เจ้าหน้าที่จะออกเป็นใบนัดวันและเวลา เพื่อให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว ไปดำเนินการในแต่ละขั้นตอนต่อไป

นายอนุรักษ์ กล่าวด้วยว่า ภายหลังจากที่ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลของแรงงานต่างด้าวในรูปแบบของ Bio Data ซึ่งจะเป็นการจัดเก็บเอกลักษณ์บุคคล เช่น โครงสร้างทางใบหน้า ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยกรมการจัดหางาน ได้จ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือมากกว่าภาครัฐ ซึ่งจะเริ่มทยอยจัดเก็บข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะมีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวมีการจดทะเบียนและอยู่ในระบบก่อนหน้านี้ด้วย

“ข้อมูลนี้หน่วยงานอื่นๆ สามารถนำข้อมูล Bio Data ไปใช้ได้ โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง ที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่มีความผิด ถูกแบล็กลิสต์ และผลักดันใหเออกนอกประเทศไปแล้ว หากจะมีการกลับเข้าประเทศอีก ก็จะสามารถรู้และตรวจสอบได้ทันที รวมถึงยังป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวไม่ให้ออกไปอยู่นอกระบบได้อีกด้วย” นายอนุรักษ์ กล่าว

ด้านนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ด้วยการเปิดจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้นายจ้างมารับใบนัดวันเวลาได้ในที่เดียว ก่อนที่จะไปดำเนินการตามขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน โดยได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำอยู่ที่จุดบริการเบ็ดเสร็จ เพื่อออกใบนัดได้ในจุดเดียว เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความโกลาหลได้

“ประมาณการว่าจะมีนายจ้างประมาณ 2 แสนราย นำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน โดยขณะนี้กรมการจัดหางานได้เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากคาดว่าจะมีการเปิดจดทะเบียนในช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้ จึงขอความร่วมมือจากนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ ให้นำแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นมาจดทะเบียน หากไม่ให้ความร่วมมือก็จะดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด หากพบยังมีแรงงานต่างด้าวเถื่อน นายจ้างจะมีโทษปรับ 1 หมื่นถึง 1 แสนบาท ต่อการจ้างแรงงาน 1 คน ส่วนต่างด้าวจะมีโทษปรับ 2 พัน ถึง 1 แสนบาท โทษจำไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากตรวจพบจ้างทำงานผิดประเภท นายจ้างจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ต่างด้าว มีโทษปรับ 2 หมื่นบาท”นายสมเกียรติ กล่าว

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group