จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

นางเยาวเรศ วัฒนศรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งการผ่อนผันและการอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555ดังนั้น จึงขอให้นายจ้าง สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย (หนังสือเดินทาง) ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและจะถูกดำเนินคดีกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี โทร. 02-580-9276,02-580-8654,02-950-3630

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นนทบุรี (ส.ปชส.) /กรพรรณ ประสพจันทร์   Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *