“ครม.”ไฟเขียวแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยอีก 1ปี

“ครม.”ไฟเขียวแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยอีก 1ปี

มติครม.ประจำวันที่ 6 ส.ค. 56

ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 6 ส.ค. ร้อยโทหญิงสุณิสา เลิศภควัตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง(กบร.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ ดังนี้ 1. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2556ดำเนินการโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15 มกราคม 2556 เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากประเทศต้นทาง ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดดำเนินการ ตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ควบคุมดูแลและกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมระหว่างประเทศให้ดีขึ้นด้วย และให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมและดูแลและการตรวจโรคให้แก่แรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ก.แรงงานยืดเวลาออกเอกสารต่างด้าวเหตุขาดเเคลนเเรงงาน

ก.แรงงานห่วงนายจ้างยังขาดแคลนแรงงาน ชง ครม.ขอขยายเวลาออกเอกสาร-ให้แรงงาน 3 สัญชาติอยู่ในไทยได้ชั่วคราวต่อไปอีก 1 ปี หลังเปิดให้มาจดทะเบียนรับรองเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เผยมายื่นจดทะเบียนกว่า 6.5 แสนคน ยังออกเอกสารรับรองไม่เสร็จกว่า 2.3 แสนคน กัมพูชา-ลาว ตกค้างเยอะสุด เร่งประสานสองประเทศส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการ
วันนี้ (5 ส.ค.) นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (6 ส.ค.) กระทรวงแรงงานจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอผ่อนผันการออกใบอนุญาตเพิ่มเป็นเวลา 1 ปี ให้แก่แรงงาน 3 สัญชาติ ทั้ง พม่า ลาวและกัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กกจ.และจะครบกำหนดผ่อนผันในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ แต่ยังออกเอกสารรับรองให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กกจ.ได้ให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนเพื่อออกเอกสารรับรองให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 651,143 คน โดยในจำนวนนี้ได้ออกเอกสารรับรองไปแล้ว 413,162 คน ยังเหลือไม่ได้ออกเอกสารรับรองอีก 237,981 คน

“กระทรวงแรงงานเสนอ ครม.ขอขยายเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองและให้แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในไทยได้ชั่วคราวต่อไปอีก 1 ปี เพราะขณะนี้นายจ้างมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้ยังมีความต้องการจ้างแรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ขณะนี้ยังดำเนินการออกเอกสารไม่แล้วเสร็จ โดยข้อมูลล่าสุดของ กกจ.มีแรงงานพม่ายังไม่ได้ออกเอกสารรับรองอีก 59,000 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 462,162 คน ลาวยังไม่ได้ออกเอกสารรับรอง 63,082 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 66,082 คน และกัมพูชายังไม่ได้เอกสารรับรอง 115,899 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 122,899 คน ทั้งนี้ ในส่วนของกัมพูชา และลาว ยังไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารต่อได้ เนื่องจากยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการที่ไทย ดังนั้น กกจ.จะเร่งประสานงานไปยังทั้งสองประเทศเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการออกเอกสารโดยเร็ว” อธิบดี กกจ.กล่าว

ที่มา: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000096666

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *