รับบริการต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558

รับบริการต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าว

สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558

แรงงานที่บัตรสีชมพูหาย หรือ นายจ้างไม่ตรงกับที่ทำงานจริง ก็สามารถทำได้

ต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าว
ต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าว
ต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าว
ต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าว

โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และขอรับใบอนุญาตทำงาน

ซึ่งแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

เป็นเวลา 1 ปี และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จ

 

เอกสารที่ต้องใช้

  1. หนังสือรับรองบริษัท 2 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 2 ชุด
  3. บัตรสีชมพูใบเก่า พร้อมสำเนา
  4. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 2 รูป
  5. สำเนาแบบบัญชีรายชื่อที่ยื่นพิสูจน์สัญชาติ

เริ่มแล้ว! เปิดรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว และกัมพูชา เพื่อขอบัตรใหม่และขออนุญาตทำงาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *