ใบอนุญาติทำงาน(บัตรเขียว) Work Permit ของจริงที่ถูกต้อง ต้องออกให้โดยราชการเท่านั้น

บัตรเขียวในตัวอย่างนี้เป็นแรงงานพม่าที่ทำการพิสูจน์สัญชาติแล้ว สังเกตุดูที่ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่ MWD 999999

บัตรเขียวอื่นๆที่ออกโดยเอกชน นั้นไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรในทางกฎหมาย

ตัวอย่างบัตรเขียวที่ออกโดยราชการ

บัตรเขียว workpermit
ใบอนุญาตทำงาน

 

ทางบริษัทมีบริการดำเนินเอกสารในการทำ work permit สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและติดต่อแรงงานด้วยตนเอง