ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตามประกาศ คสช

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557

 

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.   สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน นายจ้าง จำนวน 3 ชุด

2.   สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 3 ชุด

3.   ใบโควตาการจ้างงาน จำนวน 3 ใบ

เอกสารลูกจ้าง

  1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 6 ใบ

  2. เอกสาร ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จากประเทศต้นทาง (ถ้ามี)


ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทปบันทึกการให้สัมภาษณ์ของนายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประเด็น “การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว” ในรายการ “ข่าว 5 หน้า1″ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 07.40 น.


 

หลังได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวแล้ว แรงงานต่างด้าวต้องเข้าสู่ขั้นตอน ไปตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2558 

มติ ครม. เห็นชอบแนวทางให้แรงงานจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ที่ถือหนังสือเดินทางมาทำงาน แต่กำลังจะครบวาระจ้างงาน 4 ปี ให้สามารถอยู่ต่อได้ 180 วันหรือจนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ และให้นายจ้างพาแรงงานไปประทับตราอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ตามขั้นตอนของกระทรวงแรงงาน

 

25 มี.ค. 2557 – วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมเรื่องหนึ่งคือ แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปีนั้น

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ จากพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยผ่อนผันให้แรงงานที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 180 วัน หรือจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามขั้นตอนและสถานที่ที่กรมการจัดหางานกำหนด

ที่มา http://prachatai.com/journal/2014/03/52430

“ครม.”ไฟเขียวแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยอีก 1ปี

มติครม.ประจำวันที่ 6 ส.ค. 56

ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 6 ส.ค. ร้อยโทหญิงสุณิสา เลิศภควัตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง(กบร.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ ดังนี้ 1. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2556ดำเนินการโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15 มกราคม 2556 เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากประเทศต้นทาง ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดดำเนินการ ตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ควบคุมดูแลและกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมระหว่างประเทศให้ดีขึ้นด้วย และให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมและดูแลและการตรวจโรคให้แก่แรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ก.แรงงานยืดเวลาออกเอกสารต่างด้าวเหตุขาดเเคลนเเรงงาน

ก.แรงงานห่วงนายจ้างยังขาดแคลนแรงงาน ชง ครม.ขอขยายเวลาออกเอกสาร-ให้แรงงาน 3 สัญชาติอยู่ในไทยได้ชั่วคราวต่อไปอีก 1 ปี หลังเปิดให้มาจดทะเบียนรับรองเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เผยมายื่นจดทะเบียนกว่า 6.5 แสนคน ยังออกเอกสารรับรองไม่เสร็จกว่า 2.3 แสนคน กัมพูชา-ลาว ตกค้างเยอะสุด เร่งประสานสองประเทศส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการ
วันนี้ (5 ส.ค.) นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (6 ส.ค.) กระทรวงแรงงานจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอผ่อนผันการออกใบอนุญาตเพิ่มเป็นเวลา 1 ปี ให้แก่แรงงาน 3 สัญชาติ ทั้ง พม่า ลาวและกัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กกจ.และจะครบกำหนดผ่อนผันในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ แต่ยังออกเอกสารรับรองให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กกจ.ได้ให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนเพื่อออกเอกสารรับรองให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 651,143 คน โดยในจำนวนนี้ได้ออกเอกสารรับรองไปแล้ว 413,162 คน ยังเหลือไม่ได้ออกเอกสารรับรองอีก 237,981 คน

“กระทรวงแรงงานเสนอ ครม.ขอขยายเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองและให้แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในไทยได้ชั่วคราวต่อไปอีก 1 ปี เพราะขณะนี้นายจ้างมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้ยังมีความต้องการจ้างแรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ขณะนี้ยังดำเนินการออกเอกสารไม่แล้วเสร็จ โดยข้อมูลล่าสุดของ กกจ.มีแรงงานพม่ายังไม่ได้ออกเอกสารรับรองอีก 59,000 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 462,162 คน ลาวยังไม่ได้ออกเอกสารรับรอง 63,082 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 66,082 คน และกัมพูชายังไม่ได้เอกสารรับรอง 115,899 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 122,899 คน ทั้งนี้ ในส่วนของกัมพูชา และลาว ยังไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารต่อได้ เนื่องจากยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการที่ไทย ดังนั้น กกจ.จะเร่งประสานงานไปยังทั้งสองประเทศเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการออกเอกสารโดยเร็ว” อธิบดี กกจ.กล่าว

ที่มา: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000096666

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี
วันนี้ (9 เมษายน 2556) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ซึ่งนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อและเอกสารต่างๆ ไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificateof Identity) จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะกับนายจ้างเดิมต่อไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

1) กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมติครณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ซึ่งนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว และเอกสารต่างๆ ไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามกระบวนการอย่างต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

2) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในลักษณะผู้ติดตามแก่บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) และสามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานที่ที่กรมการจัดหางานกำหนด โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท เช่นกัน ทั้งแรงงานต่างด้าวและบุตรของแรงงานต่างด้าว

3) กระทรวงสาธารณสุข รับตรวจสุขภาพ และรับประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่นายจ้างได้ยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งทำงานในกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม รวมทั้งรับประกันสุขภาพผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว

4) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งรัดนายจ้างที่แรงงานต่างด้าวได้ผ่านการตรวจสอบจากประเทศต้นทาง ให้พาแรงงานต่างด้าวไปขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) และขอรับอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งจัดทำข้อมูล (Bio Data) โดยการจัดเก็บภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน

5) สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เข้าสู่ระบบประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในลักษณะเช่นเดียวกับแรงงานที่เป็นคนไทย โดยให้เลือกซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน

6) กระทรวงการคลัง สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการขยายระยะเวลาการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล (Bio Data) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

(1) ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการออกประกาศขยายระยะเวลาการผ่อนผัน ฯ ของกระทรวงมหาดไทย และช่วงระยะเวลาระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ให้พิจารณาผ่อนปรนการดำเนินการตามสมควรแก่กรณี กับนายจ้าง แรงงานต่างด้าว เพื่อให้การดำเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(2) ภายหลังสิ้นสุดการผ่อนผัน ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สำหรับแรงงานต่างด้าวให้ผลักดันส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง เพื่อดำเนินการตามกระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายต่อไป

***********************

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

http://www.thaigov.go.th/th/governmental/item/76585-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-one-stop-service.html

ก.แรงงาน 15 ม.ค.- คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ผิดกฎหมายและต้องการทำงานในประเทศไทย  เร่งไปดำเนินการเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ภายใน 120 วัน
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงฯ เสนอในการขอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา พม่า ลาว  ที่ผิดกฎหมายและทำงานอยู่ในประเทศไทย สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อีก 120 วัน รวมทั้งต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ไปดำเนินการให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  และกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิมได้  โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2555 จากเดิมที่กระทรวงฯ เสนอขอผ่อนผัน จำนวน 90 วัน
นายเผดิมชัย  กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยต้องไปดำเนินการออกประกาศภายใน 30 วัน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้  ระหว่างรอดำเนินการเป็นแรงงานถูกต้อง โดยไม่ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่หากครบกำหนด 120 วันในวันที่ 15 เม.ย.2556 นายจ้างไม่ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีและแรงงานต่างด้าวจะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง
สำหรับผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถไปดำเนินการขอโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว กับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อส่งข้อมูลไปยังประเทศต้นทางให้ยืนยันตัวบุคคล ก่อนที่แรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องและกลับมาทำงานใหม่ โดยข้อมูลล่าสุดมีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน และยังไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติกว่า 260,000 คน ขณะเดียวกันกำชับให้ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เร่งทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมพร้อมรองรับนายจ้างที่จะมายื่นขอโควตา ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการรอได้ทันที เพื่อที่เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยออกแล้วจะได้ดำเนินการได้โดยไม่ล่าช้า .- สำนักข่าวไทย
ข้อมูลจาก http://www.mcot.net/site/content?id=50f52a06150ba09272000247#.UPY2OB1wr0M

 

“ครม.”ไฟเขียวแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยอีก 1ปี

 

สำหรับนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้กับกรมการจัดหางาน

ทางบริษัทรับบริการนำแรงงานไปทำเอกสาร

หนังสือเดินทาง (Passport), ตรวจลงตราวีซ่า (VISA),

ขออนุญาตทำงาน และ จัดทำข้อมูลบุคคล (Bio Data)

ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ศูนย์ปทุมธานี

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ส.ค.56

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดโทรสอบถามหรือเข้ามาติดต่อที่สำนักงาน

ติดต่อ 02-950-2128, 02-950-2129, 089-114-8888 , 085-811-8999, 080-168-3555, 080-168-3666 
ติดต่อภาษาพม่า 082-718-2357 , 082-442-5012, 083-802-0027, 089-784-9462

ใบปลิวพม่า ปี 56 ป้ายปี56

แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง”

พม่า กัมพูชา ลาว

 ทำพาสปอร์ต วีซ่า ขออนุญาตทำงาน

เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ได้ที่นี่

 

ครม.ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิด กม.เร่งดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 120 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่อง

1. สำเนาใบโควต้าปีปัจจุบัน

2. สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนายจ้าง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการพาแรงงานต่างด้าวไปทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯมีบริการรับดำเนินเอกสารเฉพาะขั้นตอน

หมายเหตุ: โปรดระวังผู้แอบอ้าง เนื่องจากทางบริษัทไม่มีสาขาหรือตัวแทน สำหรับลูกค้าที่มีข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ใน Website เท่านั้น
หนังสือรับรองบริษัทฯ

หนังสือรับรองบริษัทฯ

หนังสือสถานทูต

หนังสือสถานทูต

หนังสือรับรองพิสูจน์สัญชาติ

หนังสือรับรองพิสูจน์สัญชาติ

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2013 Treasury Group
ติดต่อเรา
โทรศัพท์:
089 114 8888
080 168 3555

080 168 3666

02 950 2128-9
โทรสาร:
02 950 2127
E-mail:
treasury_group@live.com
Line id:
treasurygroup
เปิดบริการ
จันทร์-เสาร์
08.00 - 18.00

ติดต่อรับข่าวสาร

ID : treasurygroup
Slideshow