บริการ นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา  อย่างถูกกฎหมาย
ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยจ้างแรงงานได้ 4 ปี

เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแรงงานผิดกฎหมาย

โดยนายจ้างออก  0 บาท – 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวน  

 

สำหรับทำงานโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ทางเรามีแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศพร้อมจะทำ MOU  เข้ามาทำงานในประเทศไทย

นำเข้าแรงงาน MOU คือ การนำเข้าแรงงานต่างด้าว ผ่านข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า  ลาว กัมพูชา

โดยให้ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน  สถานทูต  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา และตัวแทนบริษัทจัดหางานของประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา

โดยมีข้อตกลงว่าแรงงานที่นำเข้ามาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ

แรงงานกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย
MOU Myanmar 1 MOU Myanmar 2 MOU Myanmar 3

สิ่งที่จะได้รับจากเรา

1. ค่าบริการของเรา รวมค่าจัดทำเอกสาร ประจำตัวคนงาน ดังนี้

1.1   หนังสือเดินทาง (Passport)

1.2   วีซ่าเข้าทำงานที่ประเทศไทย 2 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 2 ปี)

1.3   ใบอนุญาตทำงาน อายุ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้ทุกปี จน ครบ 4 ปี)

1.4   ตรวจสุขภาพ

1.5   ค่ารถเดินทางมายังสถานประกอบการของนายจ้าง

1.6   เลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อใช้ยื่นประกันสังคมให้กับแรงงาน

1.7   สัญญาจ้างทำงานระหว่างลูกจ้างกับสถานประกอบการ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 3 ปี)

2. แรงงาน MOU ทำงานกับนายจ้างที่ขอนำเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งต่างกับแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติแบบ ทร.38/1 ที่เปลี่ยนงานได้ ทำให้แรงงาน MOU นี้เข้ามาแล้วตั้งใจทำงานกับนายจ้างเดียวเท่านั้น

3. บริษัทฯรับมอบอำนาจทำเอกสารให้นายจ้างและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง

ขั้นต่ำ 15 คน ขึ้นไป

ติดต่อ 089-114-8888, 080-168-3555, 080-168-3666

นำเข้าแรงงาน

นำเข้าแรงงาน

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตามประกาศ คสช

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557

 

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.   สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน นายจ้าง จำนวน 3 ชุด

2.   สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 3 ชุด

3.   ใบโควตาการจ้างงาน จำนวน 3 ใบ

เอกสารลูกจ้าง

  1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 6 ใบ

  2. เอกสาร ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จากประเทศต้นทาง (ถ้ามี)


ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทปบันทึกการให้สัมภาษณ์ของนายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประเด็น “การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว” ในรายการ “ข่าว 5 หน้า1” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 07.40 น.


 

หลังได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวแล้ว แรงงานต่างด้าวต้องเข้าสู่ขั้นตอน ไปตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2558 

มติ ครม. เห็นชอบแนวทางให้แรงงานจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ที่ถือหนังสือเดินทางมาทำงาน แต่กำลังจะครบวาระจ้างงาน 4 ปี ให้สามารถอยู่ต่อได้ 180 วันหรือจนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ และให้นายจ้างพาแรงงานไปประทับตราอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ตามขั้นตอนของกระทรวงแรงงาน

 

25 มี.ค. 2557 – วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมเรื่องหนึ่งคือ แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปีนั้น

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ จากพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยผ่อนผันให้แรงงานที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 180 วัน หรือจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามขั้นตอนและสถานที่ที่กรมการจัดหางานกำหนด

ที่มา http://prachatai.com/journal/2014/03/52430

“ครม.”ไฟเขียวแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยอีก 1ปี

มติครม.ประจำวันที่ 6 ส.ค. 56

ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 6 ส.ค. ร้อยโทหญิงสุณิสา เลิศภควัตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง(กบร.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ ดังนี้ 1. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2556ดำเนินการโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15 มกราคม 2556 เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากประเทศต้นทาง ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดดำเนินการ ตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ควบคุมดูแลและกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมระหว่างประเทศให้ดีขึ้นด้วย และให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมและดูแลและการตรวจโรคให้แก่แรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ก.แรงงานยืดเวลาออกเอกสารต่างด้าวเหตุขาดเเคลนเเรงงาน

ก.แรงงานห่วงนายจ้างยังขาดแคลนแรงงาน ชง ครม.ขอขยายเวลาออกเอกสาร-ให้แรงงาน 3 สัญชาติอยู่ในไทยได้ชั่วคราวต่อไปอีก 1 ปี หลังเปิดให้มาจดทะเบียนรับรองเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เผยมายื่นจดทะเบียนกว่า 6.5 แสนคน ยังออกเอกสารรับรองไม่เสร็จกว่า 2.3 แสนคน กัมพูชา-ลาว ตกค้างเยอะสุด เร่งประสานสองประเทศส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการ
วันนี้ (5 ส.ค.) นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (6 ส.ค.) กระทรวงแรงงานจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอผ่อนผันการออกใบอนุญาตเพิ่มเป็นเวลา 1 ปี ให้แก่แรงงาน 3 สัญชาติ ทั้ง พม่า ลาวและกัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กกจ.และจะครบกำหนดผ่อนผันในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ แต่ยังออกเอกสารรับรองให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กกจ.ได้ให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียนเพื่อออกเอกสารรับรองให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 651,143 คน โดยในจำนวนนี้ได้ออกเอกสารรับรองไปแล้ว 413,162 คน ยังเหลือไม่ได้ออกเอกสารรับรองอีก 237,981 คน

“กระทรวงแรงงานเสนอ ครม.ขอขยายเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองและให้แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในไทยได้ชั่วคราวต่อไปอีก 1 ปี เพราะขณะนี้นายจ้างมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้ยังมีความต้องการจ้างแรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ขณะนี้ยังดำเนินการออกเอกสารไม่แล้วเสร็จ โดยข้อมูลล่าสุดของ กกจ.มีแรงงานพม่ายังไม่ได้ออกเอกสารรับรองอีก 59,000 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 462,162 คน ลาวยังไม่ได้ออกเอกสารรับรอง 63,082 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 66,082 คน และกัมพูชายังไม่ได้เอกสารรับรอง 115,899 คน จากที่ขึ้นทะเบียนไว้ 122,899 คน ทั้งนี้ ในส่วนของกัมพูชา และลาว ยังไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารต่อได้ เนื่องจากยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการที่ไทย ดังนั้น กกจ.จะเร่งประสานงานไปยังทั้งสองประเทศเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการออกเอกสารโดยเร็ว” อธิบดี กกจ.กล่าว

ที่มา: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000096666

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี
วันนี้ (9 เมษายน 2556) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ซึ่งนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อและเอกสารต่างๆ ไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificateof Identity) จากประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะกับนายจ้างเดิมต่อไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

1) กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมติครณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ซึ่งนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว และเอกสารต่างๆ ไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามกระบวนการอย่างต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

2) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในลักษณะผู้ติดตามแก่บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) และสามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานที่ที่กรมการจัดหางานกำหนด โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท เช่นกัน ทั้งแรงงานต่างด้าวและบุตรของแรงงานต่างด้าว

3) กระทรวงสาธารณสุข รับตรวจสุขภาพ และรับประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่นายจ้างได้ยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งทำงานในกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม รวมทั้งรับประกันสุขภาพผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว

4) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งรัดนายจ้างที่แรงงานต่างด้าวได้ผ่านการตรวจสอบจากประเทศต้นทาง ให้พาแรงงานต่างด้าวไปขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) และขอรับอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งจัดทำข้อมูล (Bio Data) โดยการจัดเก็บภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน

5) สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เข้าสู่ระบบประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในลักษณะเช่นเดียวกับแรงงานที่เป็นคนไทย โดยให้เลือกซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน

6) กระทรวงการคลัง สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการขยายระยะเวลาการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล (Bio Data) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

(1) ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการออกประกาศขยายระยะเวลาการผ่อนผัน ฯ ของกระทรวงมหาดไทย และช่วงระยะเวลาระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ให้พิจารณาผ่อนปรนการดำเนินการตามสมควรแก่กรณี กับนายจ้าง แรงงานต่างด้าว เพื่อให้การดำเนินนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(2) ภายหลังสิ้นสุดการผ่อนผัน ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สำหรับแรงงานต่างด้าวให้ผลักดันส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง เพื่อดำเนินการตามกระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายต่อไป

***********************

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

http://www.thaigov.go.th/th/governmental/item/76585-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-one-stop-service.html

ก.แรงงาน 15 ม.ค.- คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ผิดกฎหมายและต้องการทำงานในประเทศไทย  เร่งไปดำเนินการเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ภายใน 120 วัน
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงฯ เสนอในการขอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา พม่า ลาว  ที่ผิดกฎหมายและทำงานอยู่ในประเทศไทย สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อีก 120 วัน รวมทั้งต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ไปดำเนินการให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย  และกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิมได้  โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2555 จากเดิมที่กระทรวงฯ เสนอขอผ่อนผัน จำนวน 90 วัน
นายเผดิมชัย  กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยต้องไปดำเนินการออกประกาศภายใน 30 วัน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้  ระหว่างรอดำเนินการเป็นแรงงานถูกต้อง โดยไม่ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่หากครบกำหนด 120 วันในวันที่ 15 เม.ย.2556 นายจ้างไม่ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีและแรงงานต่างด้าวจะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง
สำหรับผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถไปดำเนินการขอโควตาจ้างแรงงานต่างด้าว กับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อส่งข้อมูลไปยังประเทศต้นทางให้ยืนยันตัวบุคคล ก่อนที่แรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องและกลับมาทำงานใหม่ โดยข้อมูลล่าสุดมีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน และยังไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติกว่า 260,000 คน ขณะเดียวกันกำชับให้ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เร่งทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมพร้อมรองรับนายจ้างที่จะมายื่นขอโควตา ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการรอได้ทันที เพื่อที่เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยออกแล้วจะได้ดำเนินการได้โดยไม่ล่าช้า .- สำนักข่าวไทย
ข้อมูลจาก http://www.mcot.net/site/content?id=50f52a06150ba09272000247#.UPY2OB1wr0M
ติดต่อเรา
โทรศัพท์:
089 114 8888
080 168 3555

080 168 3666

02 950 2128-9
โทรสาร:
02 950 2127
E-mail:
treasury_group@live.com
Line id:
treasurygroup
เปิดบริการ
จันทร์-เสาร์
08.00 - 18.00

ติดต่อรับข่าวสาร

ID : treasurygroup
Slideshow
Gallery
1364442830471 014 011 พิสูจน์สัญชาติ