แรงงานต่างด้าว

แจ้งข้อมูลการทำเอกสารให้คนงานต่างด้าว มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

แจ้งข้อมูลการทำเอกสารให้คนงานต่างด้าว มีการเปลี่ยนแปลงด …

แจ้งข้อมูลการทำเอกสารให้คนงานต่างด้าว มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ Read More »

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว
และ
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ
ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กลุ่มใบจับคู่)
3. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าว

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเ …

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าว Read More »

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit จะเป็นใบอ …

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit Read More »

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที

กลุ่มบัตรชมพูตรวจสัญชาติ เมื่อลงตราวีซ่าแล้ว ต้องยื่นขอ …

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที Read More »

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั …

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 Read More »

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

เมื่อได้พาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA แล้ว
สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และเดินทางได้ทั่วประเทศไทย

แรงงานที่มีบัตรชมพูคือแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันชั่วคราว
แต่เมื่อทำพาสปอร์ตแล้วจะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! ต่อบัตรต่างด้าว เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน ต่อบัตรไม่ทันทำ MOU ได้

  รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแส …

รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! ต่อบัตรต่างด้าว เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน ต่อบัตรไม่ทันทำ MOU ได้ Read More »

รับบริการต่อบัตรสีชมพู สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เริ่ม 1 เมษายน 2559 ถึง 29 กรกฎาคม 2559

รับบริการต่อบัตรสีชมพูสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เริ่ม 1 …

รับบริการต่อบัตรสีชมพู สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เริ่ม 1 เมษายน 2559 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 Read More »