Skip to main content

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

เปิดทำแล้ว การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำ […]

แรงงานพม่าที่อยู่ครบ 6 ปี ต้องทำดำเนินการโดยวิธีนำเข้าแรงงาน M

แรงงานพม่าที่อยู่ครบ 6 ปี ต้องทำดำเนินการโดยวิธีนำเข้าแรงงาน MOU

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ป […]

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ล

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

แรงงานสัญชาติลาว และ กัมพูชา ที่ทำวีซ่าท่องเที่ยว มีควา […]