กฎหมายต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือยัง ?  แรงง …

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง? Read More »

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว
และ
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ
ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กลุ่มใบจับคู่)
3. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าว

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเ …

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าว Read More »

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit จะเป็นใบอ …

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit Read More »

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที

กลุ่มบัตรชมพูตรวจสัญชาติ เมื่อลงตราวีซ่าแล้ว ต้องยื่นขอ …

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที Read More »

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

เมื่อได้พาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA แล้ว
สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และเดินทางได้ทั่วประเทศไทย

แรงงานที่มีบัตรชมพูคือแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันชั่วคราว
แต่เมื่อทำพาสปอร์ตแล้วจะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง? แรงงานต่างด้าว …

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง? Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ..ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ..ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. รัฐมนตรีว่า …

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ..ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ..ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น Read More »

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี

สำหรับแรงงานพม่า ที่อยู่ครบ 4 ปี และมีความต้องการจะอยู่เพื่อทำงานต่อ
สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการอยู่ต่อได้อีก 4 ปี