กฎหมายต่างด้าว

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557   เอกสาร …

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา Read More »

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผ …

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) Read More »

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง”

แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง” พม่า กัมพูชาทำพาสปอร์ต วีซ่า ขออนุญาตทำงานเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ได้ที่นี้

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว..

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว

แรงงานเตรียมแผนจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่

8 ก.พ. กระทรวงแรงงาน – นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนต …

แรงงานเตรียมแผนจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ Read More »

รัฐบาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน (16/6/2010)

นายกรัฐมนตรีลงนามตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเ …

รัฐบาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน (16/6/2010) Read More »

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน

นายประพันธ์ วิศิษฎจินดา จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่ …

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน Read More »

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ต้องปฎิบัติ

หากประสงค์จะทำงาน ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภา …

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ต้องปฎิบัติ Read More »

ความผิดและโทษเกี่บวกับการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

นายจ้าง ลักษณะการกระทำผิด บทลงโทษ มาตรา 27 รับคนต่างด้า …

ความผิดและโทษเกี่บวกับการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 Read More »

การยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ไ …

การยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา Read More »