Skip to main content

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ

แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว
และ
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ
ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กลุ่มใบจับคู่)
3. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับแรงง

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าว

ด่วนที่สุด…ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเ […]

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit จะเป็นใบอ […]

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั […]

รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! ต่อบัตรต่างด้าว เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็น

รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! ต่อบัตรต่างด้าว เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน ต่อบัตรไม่ทันทำ MOU ได้

  รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแส […]

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(ผิดกฎหมาย) สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้แล้ว

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเ […]

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

เปิดทำแล้ว การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำ […]