ข่าวแรงงานต่างด้าว

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

เปิดทำแล้ว การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำ …

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว Read More »

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557   เอกสาร …

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา Read More »

หม่อง มิ้นท์ (H.E.U Maung Myint) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ให้ข่าวเรื่องการข่มขู่แรงงานพม่าในไทยที่จะข้ามไปพิสูจน์สัญชาติ

พิสูจน์สัญชาติพม่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ยืนยัน! ไม่จับ! ไม่ปรับ! ไม่ไปเรียกเก๊บเงินที่บ้าน ไปแล้วได้กลับมาพร้อมพาสปอร์ตแน่นอน