พิสูจน์สัญชาติ

แรงงานต่างด้าว ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู รอบใหม่

ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่าง …

แรงงานต่างด้าว ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู รอบใหม่ Read More »

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว
และ
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ
ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กลุ่มใบจับคู่)
3. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที

กลุ่มบัตรชมพูตรวจสัญชาติ เมื่อลงตราวีซ่าแล้ว ต้องยื่นขอ …

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที Read More »

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวั …

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 Read More »

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

แรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีบัตรชมพูหมด อายุ 31 มีนาคม 2561 ทำพาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA ได้แล้ว

เมื่อได้พาสปอร์ต Passport วีซ่า VISA แล้ว
สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และเดินทางได้ทั่วประเทศไทย

แรงงานที่มีบัตรชมพูคือแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันชั่วคราว
แต่เมื่อทำพาสปอร์ตแล้วจะเป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

ก.แรงงาน เข้ม!! สแกนทุกพื้นที่ ตรวจแรงงานป้องค้ามนุษย์ ตอบโจทย์ชาติ

ก.แรงงาน เร่งออกมาตรการตรวจแรงงานแบบบูรณา บังคับใช้กฎหม …

ก.แรงงาน เข้ม!! สแกนทุกพื้นที่ ตรวจแรงงานป้องค้ามนุษย์ ตอบโจทย์ชาติ Read More »

ประกาศไม่มีการขึ้นทะเบียนรอบใหม่แล้ว

ตามสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ประกาศไม่มีการขึ้นทะเบียนร …

ประกาศไม่มีการขึ้นทะเบียนรอบใหม่แล้ว Read More »

รับบริการต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558

รับบริการต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลา …

รับบริการต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 Read More »