พิสูจน์สัญชาติ

ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า

ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติที่ท่านควรทราบเมื่อมอบความไว้วา …

ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า Read More »

รัฐบาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน (16/6/2010)

นายกรัฐมนตรีลงนามตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเ …

รัฐบาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน (16/6/2010) Read More »

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน

นายประพันธ์ วิศิษฎจินดา จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่ …

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน Read More »

ขั้นตอนการขอรับใบโควตา (นายจ้าง/สถานประกอบการ)

๑. ระยะเวลาการยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว พ …

ขั้นตอนการขอรับใบโควตา (นายจ้าง/สถานประกอบการ) Read More »

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า (Passport VISA) ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ …

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า (Passport VISA) ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว Read More »