เมียนมา

แรงงานต่างด้าว ต่อบัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า รอบใหม่เปิด อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ต่อบัตรต่างด้าว บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า แรงงานต่าง …

แรงงานต่างด้าว ต่อบัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า รอบใหม่เปิด อยู่ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565 Read More »

ขั้นตอนนำเข้าแรงงาน MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU (มีคนงานแล้ว)

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตไม่ …

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU (มีคนงานแล้ว) Read More »

ยื่นเอกสารพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา

เราคือบริษัทที่ให้บริการเอกสารของแรงงานต่างด้าว ที่ทำให …

ยื่นเอกสารพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา Read More »

แรงงานพม่าที่อยู่ครบ 6 ปี ต้องทำดำเนินการโดยวิธีนำเข้าแรงงาน MOU

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ป …

แรงงานพม่าที่อยู่ครบ 6 ปี ต้องทำดำเนินการโดยวิธีนำเข้าแรงงาน MOU Read More »

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

แรงงานสัญชาติลาว และ กัมพูชา ที่ทำวีซ่าท่องเที่ยว มีควา …

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU Read More »

บริการนำเข้าแรงงาน (MOU) สัญชาติพม่า กัมพูชา อย่างถูกกฎหมาย

บริการ นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา  อย่างถู …

บริการนำเข้าแรงงาน (MOU) สัญชาติพม่า กัมพูชา อย่างถูกกฎหมาย Read More »

สำนักงานพิสุจน์สัญชาติแรงงานพม่า

พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า กัมพูชา

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วงต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือ การทำ Passport VISA เพื่อที่จะได้เป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานพม่าและกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

บริการต่อพาสปอร์ต ที่สถามทูตพม่า สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว