ยื่นเอกสารพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา

เราคือบริษัทที่ให้บริการเอกสารของแรงงานต่างด้าว

ที่ทำให้คนงานต่างด้าวเป็นคนถูกกฎหมาย

ด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจ

เพราะเราอยากให้คนไทยจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

ยื่นพิสูจน์สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ด่วน!! ทำไม่ทันถูกส่งกลับประเทศ

ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์สัญชาติ-ตรวจสัญชาติ
ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์สัญชาติ-ตรวจสัญชาติ

 

พม่า ลาว กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนต่อบัตรสีชมพูแล้ว หมดอายุ 31 มีนาคม 2559 จะอยู่ทำงานต่อ ดำเนินการทำหนังสือเดินทาง(Passport) จากประเทศต้นทาง ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย

โดยมีเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ข้อมูลกรอกแบบฟอร์มและนำส่งสถานทูตพม่า ลาว กัมพูชา เพื่อตรวจสอบสัญชาติ และพาไปทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ปรับสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย

 

ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

 

สำหรับนายจ้างที่พาคนงานไปถ่ายรูปทำพาสปอร์ตแล้วแต่ยังไม่ครบขั้นตอน
ทางบริษัทมีบริการไปรับเล่มเพื่อตรวจลงตรา วีซ่า และขออนุญาตทำงานให้

Cambodia passport Myanmar passportพาสปอร์ตลาว

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.   สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน นายจ้าง จำนวน 4 ชุด

2.   สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 4 ชุด

3.   ใบโควตาการจ้างงาน จำนวน 4 ใบ

เอกสารลูกจ้าง

  1. บัตรสีชมพู
  2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 6 ใบ (ทางเรามีบริการถ่ายรูปให้ฟรี)
  3. เอกสาร ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จากประเทศต้นทาง (ถ้าไม่มีสามารถเดินทางกลับทำแล้วนำกลับมายื่นทำพาสปอร์ตได้)

 

UPDATE ! 15-2-2559

สถานการณ์แรงงานต่างด้าว กลุ่มขึ้นทะเบียนบัตรสีชมพู

สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

  1. แรงงานพี่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและ ได้รับพาสปอร์ตแล้ว ลงตราวีซ่าถึงวันที่ 31 มีนาคม 59 และยื่นคำขอที่จัดหางานเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย (ตามที่รัฐกำหนด) โดยกลุ่มนี้ สามารถยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่ออยู่ทำงานต่อได้ล่วงหน้า 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 59 เป็นต้นไป (ถ้าเกินกำหนด 31 มีนาคม 59 จะเสียค่าปรับวีซ่าวันละ 500 บาท)
  2. แรงงานที่ยื่นเรื่องพิสูจน์สัญชาติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับพาสปอร์ต จะมีกลุ่มแรงงานพม่าและกัมพูชา ที่เรื่องการทำเล่มพาสปอร์ตได้ล่าช้า จะมีการเปิดให้เฉพาะกลุ่มนี้สามารถต่อบัตรสีชมพู เพื่อทำงานในประเทศไทยต่อไปได้ โดยขั้นตอนการต่อบัตรจะต้องรอการแจ้งอีกครั้ง
  3. แรงงานที่มีบัตรชมพูและยังไม่ได้ทำอะไรเลย ต้องรีบยื่นเรื่องพิสูจน์สัญชาติโดยด่วน เพื่อเก็บหลักฐานการยื่นเรื่องไว้ใช้ในการต่อบัตรสีชมพู ถ้าไม่ยื่นเรื่องพิสูจน์สัญชาติจะไม่สามารถต่อบัตรสีชมพูได้ และจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศอย่างเดียว หากต้องการเข้ามาทำงานใหม่จะต้องทำเรื่องนำเข้าแรงงาน MOU ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการต่อบัตร

 

37 thoughts on “ยื่นเอกสารพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา”

  1. ที่ว่าพิสูจน์สัญชาติ คือกลุุ่แรงงานที่มีบัตรชมพูแล้วใช่มั๊บครับ
    แล้วที่ไม่มีอะไรเลย เริ่มต้นยังไงดี แนะนำด้วย

  2. พี่ค่ะอยากทราบว่าเราพาแรงงานพม่าไปพิสูจน์สัญชาติแล้วและก็ได้เล่มสีเขียวมาแล้วแล้วต่อไปต้องทำยังงัยต่อค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *