แรงงานพม่าพิสูจน์สัญชาติได้รับ Passport แล้วแต่ทำหาย

แรงงานพม่าพิสูจน์สัญชาติได้รับ Passport แล้วแต่ทำหายมีข […]