Skip to main content

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(ผิดกฎหมาย) สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้แล้ว

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเ […]

Read More

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบก

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี

สำหรับแรงงานพม่า ที่อยู่ครบ 4 ปี และมีความต้องการจะอยู่เพื่อทำงานต่อ
สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการอยู่ต่อได้อีก 4 ปี

Read More

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพ

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

Read More

หม่อง มิ้นท์ (H.E.U Maung Myint) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต

หม่อง มิ้นท์ (H.E.U Maung Myint) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ให้ข่าวเรื่องการข่มขู่แรงงานพม่าในไทยที่จะข้ามไปพิสูจน์สัญชาติ

พิสูจน์สัญชาติพม่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ยืนยัน! ไม่จับ! ไม่ปรับ! ไม่ไปเรียกเก๊บเงินที่บ้าน ไปแล้วได้กลับมาพร้อมพาสปอร์ตแน่นอน

Read More

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเด

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport)

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport)

Read More