Skip to main content

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(ผิดกฎหมาย) สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้แล้ว

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเ […]

Read More

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบก

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี

สำหรับแรงงานพม่า ที่อยู่ครบ 4 ปี และมีความต้องการจะอยู่เพื่อทำงานต่อ
สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการอยู่ต่อได้อีก 4 ปี

Read More

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ตตั้งแต่ ปี 52

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ตตั้งแต่ ปี 52

ต้องตรวจสอบวีซ่าของแรงงานให้ดีนะครับ ว่าวีซ่า (VISA) ใกล้จะหมดอายุหรือยังเนื่องจากต้องไปต่ออายุเล่มพาสปอร์ตก่อนถึงจะมาต่อวีซ่า 2 ปี ได้

Read More

พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า กัมพูชา

สำนักงานพิสุจน์สัญชาติแรงงานพม่า

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วงต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือ การทำ Passport VISA เพื่อที่จะได้เป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

Read More